Enemy 1 : 2 NRG

NRG 1 : 0 Enemy 11 февраля 2016, 07:15
Enemy 1 : 0 NRG 11 февраля 2016, 06:30
NRG 2 : 0 Enemy 1 февраля 2016, 04:30