NRG 7 : 1 SPLYCE

NRG 1 : 0 SPLYCE 23 августа, 05:30
SPLYCE (2.15) 0 : 1 (1.62) NRG 23 августа, 04:20
SPLYCE 0 : 1 NRG 6 октября 2016, 04:00
NRG (1.25) 1 : 0 (3.85) SPLYCE 6 октября 2016, 03:00
NRG 1 : 0 SPLYCE 21 апреля 2016, 04:00
SPLYCE 1 : 0 NRG 21 апреля 2016, 03:00
SPLYCE 0 : 2 NRG 21 февраля 2016, 21:00
SPLYCE 0 : 2 NRG 5 февраля 2016, 05:15