TempoS 0 : 1 Astralis

Astralis 1 : 0 TempoS 3 марта, 22:00