TSK 0 : 2 nerdRage

nerdRage 2 : 1 TSK 26 августа 2015, 00:00
nerdRage 2 : 0 TSK 25 августа 2015, 20:30