MYM 1 : 5 Na’Vi

MYM 0 : 1 Na’Vi 7 октября 2014, 21:45
MYM 0 : 2 Na’Vi 2 сентября 2014, 15:00
Na’Vi 1 : 0 MYM 8 апреля 2014, 22:15
Na’Vi 1 : 0 MYM 2 апреля 2014, 20:30
Na’Vi 0 : 1 MYM 25 сентября 2012, 20:00
MYM 0 : 2 Na’Vi 11 февраля 2012, 01:00