Titan 4 : 2 XctN

Titan 0 : 1 XctN September 29, 2014 12:45
Titan 0 : 1 XctN August 22, 2014 10:00
Titan 2 : 1 XctN August 9, 2014 11:00
XctN 1 : 1 Titan May 12, 2014 13:00
Titan 2 : 1 XctN May 2, 2014 14:00
Titan 3 : 0 XctN April 22, 2014 12:00
Titan 2 : 0 XctN February 15, 2014 11:00