Матч

OG vs IG #1 (bo3) | Dota Pit 5, 20.01.17

Dotapit Season 5, Playoff, Upper Bracket, Round 1

Матч

iG vs OG #1 (bo3) | Dota Pit 5 Lan Finals (20.01.2017) Dota 2

Dotapit Season 5, Playoff, Upper Bracket, Round 1

Матч

Elements Pro Gaming vs. OG bo5 @ Dota Pit Game 4

Dotapit Season 5, Europe #1, Final

Матч

Grand Final Elements vs OG #4 | DotaPit Season 5 Dota 2

Dotapit Season 5, Europe #1, Final

Матч

OG vs Elements Pro Gaming, Dota Pit Season 5, game 4 [Adekvat, Lex]

Dotapit Season 5, Europe #1, Final

Матч

Elements Pro Gaming vs Alternate, Dota Pit Season 5, game 2 [Lex, Adekvat]

Dotapit Season 5, Europe #1, Lower Bracket, Round 1

Матч

Elements Pro Gaming vs. Team Alternate Attax bo3 @ Dota Pit Game 2

Dotapit Season 5, Europe #1, Lower Bracket, Round 1

Матч

Dota 2 Elements Pro Gaming vs. The Alliance bo3 @ Dota Pit Game 3

Dotapit Season 5, Europe #1, Upper Bracket, Round 1

Матч

New Patch 7.00 The Alliance vs Elements #3 | DotaPit Season 5 Dota 2

Dotapit Season 5, Europe #1, Upper Bracket, Round 1