Матч дня 1.42 - 2.77 BLAST Spring Showdown 2021
Playoff, 1/4
1.42коэффициент GMB Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
CS:GO April 17, 2021 13:30 2.77коэффициент FURIA Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

South America

Open Qualifier #1

{"type":"team","grid":[{"0":"#333214","2":"#333215","4":"#333216","6":"#333217","8":"#333218","10":"#333219","12":"#333220","14":"#333221"},{"1":"#333222","5":"#333223","9":"#333224","13":"#333225"},{"3":"#333226","11":"#333227"},{"7":"#333228"}],"matches":{"333214":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613700000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/rush-esports-vs-furious-333214","t1":{"id":"73823","e":"rush-esports","i":"19","l":1,"t":"Rush"},"t2":{"id":"30571","e":"furious","i":"47","l":1,"t":"Furious"}},"333215":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613700000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/furia-academy-vs-durany-333215","t1":{"id":"25591","e":"furia-academy","i":"19","l":1,"t":"FURIA Ac."},"t2":{"id":"76550","e":"durany","i":"23","l":0,"t":"Durany"}},"333216":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613700000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/detona-gaming-vs-tropa-do-ingui-a-333216","t1":{"id":"25596","e":"detona-gaming","i":"19","l":1,"t":"DETONA"},"t2":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"23","l":0,"t":"tropa"}},"333217":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613700000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bears-vs-isurus-333217","t1":{"id":"59320","e":"bears","i":"19","l":1,"t":"Bears"},"t2":{"id":"22970","e":"isurus","i":"47","l":1,"t":"Isurus"}},"333218":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613701500,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/semorg-vs-paqueta-333218","t1":{"id":"76553","e":"semorg","i":"19","l":0,"t":"SEMORG"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}},"333219":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613701200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/patins-de-ferrari-vs-intz-esports-333219","t1":{"id":"76562","e":"patins-de-ferrari","i":"19","l":0,"t":"Patins de Ferrari"},"t2":{"id":"25597","e":"intz-esports","i":"19","l":1,"t":"INTZ"}},"333220":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613702400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/malvinas-vs-bravos-333220","t1":{"id":"43405","e":"malvinas","i":"47","l":1,"t":"MvG"},"t2":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"}},"333221":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613703300,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/new-pampas-vs-jaguares-333221","t1":{"id":"63298","e":"new-pampas","i":"47","l":1,"t":"Pampas"},"t2":{"id":"67118","e":"jaguares","i":"19","l":1,"t":"Jaguares"}},"333222":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613769000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/rush-esports-vs-durany-333222","t1":{"id":"73823","e":"rush-esports","i":"19","l":1,"t":"Rush"},"t2":{"id":"76550","e":"durany","i":"23","l":0,"t":"Durany"}},"333223":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613769000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/tropa-do-ingui-a-vs-isurus-333223","t1":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"23","l":0,"t":"tropa"},"t2":{"id":"22970","e":"isurus","i":"47","l":1,"t":"Isurus"}},"333224":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613769000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/paqueta-vs-intz-esports-333224","t1":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"},"t2":{"id":"25597","e":"intz-esports","i":"19","l":1,"t":"INTZ"}},"333225":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613769000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bravos-vs-jaguares-333225","t1":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"},"t2":{"id":"67118","e":"jaguares","i":"19","l":1,"t":"Jaguares"}},"333226":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613773800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/durany-vs-tropa-do-ingui-a-333226","t1":{"id":"76550","e":"durany","i":"23","l":0,"t":"Durany"},"t2":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"23","l":0,"t":"tropa"}},"333227":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613773800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/paqueta-vs-bravos-333227","t1":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"},"t2":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"}},"333228":{"r":"Final","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1613779800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/tropa-do-ingui-a-vs-bravos-333228","t1":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"23","l":0,"t":"tropa"},"t2":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"}}},"money":{"4":"2000","3":"4000","2":"8000","1":"16000"}}

Open Qualifier #2

{"type":"team","grid":[{"0":"#333229","2":"#333230","4":"#333231","6":"#333232","8":"#333233","10":"#333234","12":"#333235","14":"#333236"},{"1":"#333237","5":"#333238","9":"#333239","13":"#333240"},{"3":"#333241","11":"#333242"},{"7":"#333243"}],"matches":{"333229":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613875500,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bravos-vs-sws-333229","t1":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"},"t2":{"id":"46776","e":"sws","i":"19","l":1,"t":"SWS"}},"333230":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613876400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/malvinas-vs-bears-333230","t1":{"id":"43405","e":"malvinas","i":"47","l":1,"t":"MvG"},"t2":{"id":"59320","e":"bears","i":"19","l":1,"t":"Bears"}},"333231":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613876400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/boca-juniors-vs-new-pampas-333231","t1":{"id":"75044","e":"boca-juniors","i":"47","l":0,"t":"BJG"},"t2":{"id":"63298","e":"new-pampas","i":"47","l":1,"t":"Pampas"}},"333232":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613876400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/patins-de-ferrari-vs-isurus-333232","t1":{"id":"76562","e":"patins-de-ferrari","i":"19","l":0,"t":"PdF"},"t2":{"id":"22970","e":"isurus","i":"47","l":1,"t":"Isurus"}},"333233":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613878200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/detona-gaming-vs-santos-e-sports-333233","t1":{"id":"25596","e":"detona-gaming","i":"19","l":1,"t":"DETONA"},"t2":{"id":"25587","e":"santos-e-sports","i":"19","l":1,"t":"Santos"}},"333234":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613877000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/rush-esports-vs-intz-esports-333234","t1":{"id":"73823","e":"rush-esports","i":"19","l":1,"t":"Rush"},"t2":{"id":"25597","e":"intz-esports","i":"19","l":1,"t":"INTZ"}},"333235":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613877300,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/durany-vs-redragon-333235","t1":{"id":"76550","e":"durany","i":"47","l":0,"t":"Durany"},"t2":{"id":"75408","e":"redragon","i":"19","l":1,"t":"Redragon"}},"333236":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613878200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/paqueta-vs-furia-academy-333236","t1":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"},"t2":{"id":"25591","e":"furia-academy","i":"19","l":1,"t":"FURIA Ac."}},"333237":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613941800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bravos-vs-malvinas-333237","t1":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"},"t2":{"id":"43405","e":"malvinas","i":"47","l":1,"t":"MvG"}},"333238":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613941800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/boca-juniors-vs-patins-de-ferrari-333238","t1":{"id":"75044","e":"boca-juniors","i":"47","l":0,"t":"BJG"},"t2":{"id":"76562","e":"patins-de-ferrari","i":"19","l":0,"t":"PdF"}},"333239":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613941800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/santos-e-sports-vs-rush-esports-333239","t1":{"id":"25587","e":"santos-e-sports","i":"19","l":1,"t":"Santos"},"t2":{"id":"73823","e":"rush-esports","i":"19","l":1,"t":"Rush"}},"333240":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613941800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/durany-vs-paqueta-333240","t1":{"id":"76550","e":"durany","i":"47","l":0,"t":"Durany"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}},"333241":{"r":"1\/2","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1613946000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bravos-vs-patins-de-ferrari-333241","t1":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"},"t2":{"id":"76562","e":"patins-de-ferrari","i":"19","l":0,"t":"PdF"}},"333242":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1613946000,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/santos-e-sports-vs-paqueta-333242","t1":{"id":"25587","e":"santos-e-sports","i":"19","l":1,"t":"Santos"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}},"333243":{"r":"Final","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1613950200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/bravos-vs-paqueta-333243","t1":{"id":"45829","e":"bravos","i":"19","l":1,"t":"Bravos"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}}},"money":{"4":"2000","3":"4000","2":"8000","1":"16000"}}

Closed Qualifier

{"type":"team","grid":[{"0":"#333244","2":"#333245","5":"#333247"},{"1":"#333246","5":"#333248"}],"matches":{"333244":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1614283200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/9z-team-vs-tropa-do-ingui-a-333244","t1":{"id":"34699","e":"9z-team","i":"47","l":1,"t":"9z"},"t2":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"19","l":0,"t":"tropa"}},"333245":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1614283200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/havan-liberty-vs-paqueta-333245","t1":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}},"333246":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1614297600,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/9z-team-vs-paqueta-333246","t1":{"id":"34699","e":"9z-team","i":"47","l":1,"t":"9z"},"t2":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"}},"333247":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1614297600,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/tropa-do-ingui-a-vs-havan-liberty-333247","t1":{"id":"76551","e":"tropa-do-ingui-a","i":"19","l":0,"t":"tropa"},"t2":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"}},"333248":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1614369600,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/paqueta-vs-havan-liberty-333248","t1":{"id":"47940","e":"paqueta","i":"19","l":1,"t":"Paqueta"},"t2":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"}}},"money":{"4":"2000","3":"4000","2":"8000","1":"16000"}}

Playoff

{"type":"team","grid":[{"0":"#333249","2":"#333250","5":"#333252"},{"1":"#333251","5":"#333253"},{"3":"#333254"}],"matches":{"333249":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1615397400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/imperial-br-vs-havan-liberty-333249","t1":{"id":"28489","e":"imperial-br","i":"19","l":1,"t":"Imperial"},"t2":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"}},"333250":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1615397400,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/9z-team-vs-sharks-333250","t1":{"id":"34699","e":"9z-team","i":"47","l":1,"t":"9z"},"t2":{"id":"18221","e":"sharks","i":"19","l":1,"t":"Sharks"}},"333251":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1615483800,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/imperial-br-vs-sharks-333251","t1":{"id":"28489","e":"imperial-br","i":"19","l":1,"t":"Imperial"},"t2":{"id":"18221","e":"sharks","i":"19","l":1,"t":"Sharks"}},"333252":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1615570200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/havan-liberty-vs-9z-team-333252","t1":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"},"t2":{"id":"34699","e":"9z-team","i":"47","l":1,"t":"9z"},"nl":"4"},"333253":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1615656600,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/sharks-vs-havan-liberty-333253","t1":{"id":"18221","e":"sharks","i":"19","l":1,"t":"Sharks"},"t2":{"id":"61006","e":"havan-liberty","i":"19","l":1,"t":"HL"},"nl":"3"},"333254":{"r":"Final","t1s":"3","t2s":"1","isc":"2","data":1615741200,"link":"dreamhack-open-march-2021\/south-america\/imperial-br-vs-sharks-333254","t1":{"id":"28489","e":"imperial-br","i":"19","l":1,"t":"Imperial"},"t2":{"id":"18221","e":"sharks","i":"19","l":1,"t":"Sharks"},"nw":"1","nl":"2"}},"money":{"4":"2000","3":"4000","2":"8000","1":"16000"}}

Расписание матчей DreamHack March 2021