Матч дня 1.69 - 2.13 The International 2019
Playoff, Final
1.69коэффициент OG Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 August 25, 2019 08:15 2.13коэффициент Liquid Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Main Event

{"grid":[{"0":"#86337","2":"#86338","4":"#86339","6":"#86340","9":"#86351","11":"#86352","15":"#86341","17":"#86342","19":"#86343","21":"#86344","24":"#86353","26":"#86354"},{"1":"#86345","5":"#86346","9":"#86355","11":"#86356","16":"#86347","20":"#86348","24":"#86357","26":"#86358"},{"3":"#86349","10":"#86359","18":"#86350","25":"#86360"}],"matches":{"86337":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562061600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/liquid-vs-mvp-pk-86337","t1":{"id":"4646","e":"liquid","i":"2","t":"Liquid"},"t2":{"id":"11319","e":"mvp-pk","i":"1","t":"MVP PK"}},"86338":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562061600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/navi-vs-mousesports-86338","t1":{"id":"4629","e":"navi","i":"14","t":"Na\u2019Vi"},"t2":{"id":"4640","e":"mousesports","i":"25","t":"mouz"}},"86339":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562065800","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/faze-vs-renegades-86339","t1":{"id":"7170","e":"faze","i":"25","t":"FaZe"},"t2":{"id":"5233","e":"renegades","i":"32","t":"RNG"}},"86340":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562065800","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/furia-vs-nrg-86340","t1":{"id":"24963","e":"furia","i":"19","t":"FURIA"},"t2":{"id":"7183","e":"nrg","i":"2","t":"NRG"}},"86341":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562070600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/astralis-vs-big-86341","t1":{"id":"7169","e":"astralis","i":"24","t":"Astralis"},"t2":{"id":"4695","e":"big","i":"5","t":"BIG"}},"86342":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562071200","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/made-in-brazil-vs-fnatic-86342","t1":{"id":"24894","e":"made-in-brazil","i":"19","t":"MiBR"},"t2":{"id":"4634","e":"fnatic","i":"10","t":"fnatic"}},"86343":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562075400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/vitality-vs-nip-86343","t1":{"id":"27253","e":"vitality","i":"18","t":"Vitality"},"t2":{"id":"4632","e":"nip","i":"10","t":"NiP"}},"86344":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562074200","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/heroic-vs-ence-86344","t1":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","t":"Heroic"},"t2":{"id":"5173","e":"ence","i":"33","t":"ENCE"}},"86345":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1562078400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/liquid-vs-navi-86345","t1":{"id":"4646","e":"liquid","i":"2","t":"Liquid"},"t2":{"id":"4629","e":"navi","i":"14","t":"Na\u2019Vi"}},"86346":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562091000","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/faze-vs-nrg-86346","t1":{"id":"7170","e":"faze","i":"25","t":"FaZe"},"t2":{"id":"7183","e":"nrg","i":"2","t":"NRG"}},"86347":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562160600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/astralis-vs-fnatic-86347","t1":{"id":"7169","e":"astralis","i":"24","t":"Astralis"},"t2":{"id":"4634","e":"fnatic","i":"10","t":"fnatic"}},"86348":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562168400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/nip-vs-heroic-86348","t1":{"id":"4632","e":"nip","i":"10","t":"NiP"},"t2":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","t":"Heroic"}},"86349":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562244600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/liquid-vs-nrg-86349","t1":{"id":"4646","e":"liquid","i":"2","t":"Liquid"},"t2":{"id":"7183","e":"nrg","i":"2","t":"NRG"}},"86350":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562256000","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/astralis-vs-nip-86350","t1":{"id":"7169","e":"astralis","i":"24","t":"Astralis"},"t2":{"id":"4632","e":"nip","i":"10","t":"NiP"}},"86351":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562078400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/mvp-pk-vs-mousesports-86351","t1":{"id":"11319","e":"mvp-pk","i":"1","t":"MVP PK"},"t2":{"id":"4640","e":"mousesports","i":"25","t":"mouz"}},"86352":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562086800","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/renegades-vs-furia-86352","t1":{"id":"5233","e":"renegades","i":"32","t":"RNG"},"t2":{"id":"24963","e":"furia","i":"19","t":"FURIA"}},"86353":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1562148000","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/big-vs-made-in-brazil-86353","t1":{"id":"4695","e":"big","i":"5","t":"BIG"},"t2":{"id":"24894","e":"made-in-brazil","i":"19","t":"MiBR"}},"86354":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1562148000","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/vitality-vs-ence-86354","t1":{"id":"27253","e":"vitality","i":"18","t":"Vitality"},"t2":{"id":"5173","e":"ence","i":"33","t":"ENCE"}},"86355":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562160600","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/faze-vs-mousesports-86355","t1":{"id":"7170","e":"faze","i":"25","t":"FaZe"},"t2":{"id":"4640","e":"mousesports","i":"25","t":"mouz"}},"86356":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562170500","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/navi-vs-furia-86356","t1":{"id":"4629","e":"navi","i":"14","t":"Na\u2019Vi"},"t2":{"id":"24963","e":"furia","i":"19","t":"FURIA"}},"86357":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562234400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/heroic-vs-big-86357","t1":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","t":"Heroic"},"t2":{"id":"4695","e":"big","i":"5","t":"BIG"}},"86358":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562234400","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/fnatic-vs-vitality-86358","t1":{"id":"4634","e":"fnatic","i":"10","t":"fnatic"},"t2":{"id":"27253","e":"vitality","i":"18","t":"Vitality"}},"86359":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1562244300","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/mousesports-vs-navi-86359","t1":{"id":"4640","e":"mousesports","i":"25","t":"mouz"},"t2":{"id":"4629","e":"navi","i":"14","t":"Na\u2019Vi"}},"86360":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562258700","link":"esl-one-cologne-2019\/main-event\/heroic-vs-vitality-86360","t1":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","t":"Heroic"},"t2":{"id":"27253","e":"vitality","i":"18","t":"Vitality"}}},"money":[]}

Расписание матчей ESL One Cologne 2019

Прошедшие матчи ESL One Cologne 2019

Heroic счет Vitality 2019-07-04 16:45:00
Astralis счет NiP 2019-07-04 16:00:00
Liquid счет NRG 2019-07-04 12:50:00
mouz счет Na’Vi 2019-07-04 12:45:00
Heroic счет BIG 2019-07-04 10:00:00
fnatic счет Vitality 2019-07-04 10:00:00
Na’Vi счет FURIA 2019-07-03 16:15:00
NiP счет Heroic 2019-07-03 15:40:00
Astralis счет fnatic 2019-07-03 13:30:00
FaZe счет mouz 2019-07-03 13:30:00
BIG счет MiBR 2019-07-03 10:00:00
Vitality счет ENCE 2019-07-03 10:00:00
FaZe счет NRG 2019-07-02 18:10:00
RNG счет FURIA 2019-07-02 17:00:00
Liquid счет Na’Vi 2019-07-02 14:40:00
MVP PK счет mouz 2019-07-02 14:40:00
Vitality счет NiP 2019-07-02 13:50:00
Heroic счет ENCE 2019-07-02 13:30:00
MiBR счет fnatic 2019-07-02 12:40:00
Astralis счет BIG 2019-07-02 12:30:00