Матч дня 1.21 - 4.19 DreamHack Masters Spring 2020
Playoff, Upper Bracket, Round 1
1.21коэффициент TyLoo Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
CS:GO June 2, 2020 10:00 4.19коэффициент Beyond Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

CS:GO турнир #HomeSweetHome

Призовой фонд 320,000

#HomeSweetHome - серия еженедельных онлайн-турниров. Призовой фонд каждого составляет $40,000 USD.

Week #5

Closed Qualifier

{"grid":[{"0":"#265938","2":"#265939","4":"#265940","6":"#265941"},{"1":"#265942","5":"#265943"},{"3":"#265944"}],"matches":{"265938":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1589180400,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-hr-265938","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"4637","e":"hr","i":"25","l":1,"t":"HR"}},"265939":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1589191200,"link":"homesweethome\/week-5\/kova-esports-vs-ldlc-265939","t1":{"id":"36062","e":"kova-esports","i":"33","l":1,"t":"KOVA"},"t2":{"id":"5122","e":"ldlc","i":"18","l":1,"t":"LDLC"}},"265940":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1589180400,"link":"homesweethome\/week-5\/avez-esport-vs-mustang-crew-265940","t1":{"id":"34889","e":"avez-esport","i":"21","l":1,"t":"AVEZ"},"t2":{"id":"49011","e":"mustang-crew","i":"3","l":1,"t":"MCrew"}},"265941":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1589191200,"link":"homesweethome\/week-5\/fate-vs-singularity-265941","t1":{"id":"32422","e":"fate","i":"20","l":1,"t":"FATE"},"t2":{"id":"10994","e":"singularity","i":"24","l":1,"t":"SNG"}},"265942":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1589204700,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-kova-esports-265942","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"36062","e":"kova-esports","i":"33","l":1,"t":"KOVA"}},"265943":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1589205900,"link":"homesweethome\/week-5\/avez-esport-vs-singularity-265943","t1":{"id":"34889","e":"avez-esport","i":"21","l":1,"t":"AVEZ"},"t2":{"id":"10994","e":"singularity","i":"24","l":1,"t":"SNG"}},"265944":{"r":"Final","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1589214600,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-avez-esport-265944","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"34889","e":"avez-esport","i":"21","l":1,"t":"AVEZ"}}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Group A

{"grid":[{"0":"#259835","2":"#259836","5":"#259838"},{"1":"#259837","5":"#259839"}],"matches":{"259835":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1589878200,"link":"homesweethome\/week-5\/salamander-gaming-vs-ago-gaming-259835","t1":{"id":"42926","e":"salamander-gaming","i":"53","l":1,"t":"Salam"},"t2":{"id":"18077","e":"ago-gaming","i":"21","l":1,"t":"AGO"}},"259836":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1589883600,"link":"homesweethome\/week-5\/smash-esports-vs-hard-legion-259836","t1":{"id":"40461","e":"smash-esports","i":"25","l":1,"t":"SMASH"},"t2":{"id":"42014","e":"hard-legion","i":"3","l":1,"t":"HL"}},"259837":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1589889000,"link":"homesweethome\/week-5\/ago-gaming-vs-smash-esports-259837","t1":{"id":"18077","e":"ago-gaming","i":"21","l":1,"t":"AGO"},"t2":{"id":"40461","e":"smash-esports","i":"25","l":1,"t":"SMASH"}},"259838":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1589903100,"link":"homesweethome\/week-5\/salamander-gaming-vs-hard-legion-259838","t1":{"id":"42926","e":"salamander-gaming","i":"53","l":1,"t":"Salam"},"t2":{"id":"42014","e":"hard-legion","i":"3","l":1,"t":"HL"}},"259839":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1589911800,"link":"homesweethome\/week-5\/ago-gaming-vs-hard-legion-259839","t1":{"id":"18077","e":"ago-gaming","i":"21","l":1,"t":"AGO"},"t2":{"id":"42014","e":"hard-legion","i":"3","l":1,"t":"HL"}}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Group B

{"grid":[{"0":"#259840","2":"#259841","5":"#259843"},{"1":"#259842","5":"#259844"}],"matches":{"259840":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1589964600,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-apeks-259840","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"35854","e":"apeks","i":"6","l":1,"t":"Apeks"}},"259841":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1589970000,"link":"homesweethome\/week-5\/spirit-vs-avez-esport-259841","t1":{"id":"10785","e":"spirit","i":"3","l":1,"t":"Spirit"},"t2":{"id":"34889","e":"avez-esport","i":"21","l":1,"t":"AVEZ"}},"259842":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1589976000,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-spirit-259842","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"10785","e":"spirit","i":"3","l":1,"t":"Spirit"}},"259843":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1589986200,"link":"homesweethome\/week-5\/apeks-vs-avez-esport-259843","t1":{"id":"35854","e":"apeks","i":"6","l":1,"t":"Apeks"},"t2":{"id":"34889","e":"avez-esport","i":"21","l":1,"t":"AVEZ"}},"259844":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1590000600,"link":"homesweethome\/week-5\/spirit-vs-apeks-259844","t1":{"id":"10785","e":"spirit","i":"3","l":1,"t":"Spirit"},"t2":{"id":"35854","e":"apeks","i":"6","l":1,"t":"Apeks"}}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Group C

{"grid":[{"0":"#259845","2":"#259846","5":"#259848"},{"1":"#259847","5":"#259849"}],"matches":{"259845":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1590051000,"link":"homesweethome\/week-5\/c0ntact-vs-syman-gaming-259845","t1":{"id":"45547","e":"c0ntact","i":"25","l":1,"t":"C0ntact"},"t2":{"id":"22976","e":"syman-gaming","i":"31","l":1,"t":"Syman"}},"259846":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1590056400,"link":"homesweethome\/week-5\/forze-vs-honoris-259846","t1":{"id":"18061","e":"forze","i":"3","l":1,"t":"forZe"},"t2":{"id":"54771","e":"honoris","i":"21","l":0,"t":"HONORIS"}},"259847":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1590061800,"link":"homesweethome\/week-5\/syman-gaming-vs-forze-259847","t1":{"id":"22976","e":"syman-gaming","i":"31","l":1,"t":"Syman"},"t2":{"id":"18061","e":"forze","i":"3","l":1,"t":"forZe"}},"259848":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1590076200,"link":"homesweethome\/week-5\/c0ntact-vs-honoris-259848","t1":{"id":"45547","e":"c0ntact","i":"25","l":1,"t":"C0ntact"},"t2":{"id":"54771","e":"honoris","i":"21","l":0,"t":"HONORIS"}},"259849":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1590087600,"link":"homesweethome\/week-5\/syman-gaming-vs-c0ntact-259849","t1":{"id":"22976","e":"syman-gaming","i":"31","l":1,"t":"Syman"},"t2":{"id":"45547","e":"c0ntact","i":"25","l":1,"t":"C0ntact"}}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Group D

{"grid":[{"0":"#259850","2":"#259851","5":"#259853"},{"1":"#259852","5":"#259854"}],"matches":{"259850":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1590137400,"link":"homesweethome\/week-5\/nordavind-vs-skade-259850","t1":{"id":"23308","e":"nordavind","i":"6","l":1,"t":"Norda"},"t2":{"id":"41006","e":"skade","i":"20","l":1,"t":"SKADE"}},"259851":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1590142800,"link":"homesweethome\/week-5\/heroic-vs-winstrike-259851","t1":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","l":1,"t":"Heroic"},"t2":{"id":"23436","e":"winstrike","i":"31","l":1,"t":"Winstrike"}},"259852":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1590148200,"link":"homesweethome\/week-5\/nordavind-vs-heroic-259852","t1":{"id":"23308","e":"nordavind","i":"6","l":1,"t":"Norda"},"t2":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","l":1,"t":"Heroic"}},"259853":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1590159000,"link":"homesweethome\/week-5\/skade-vs-winstrike-259853","t1":{"id":"41006","e":"skade","i":"20","l":1,"t":"SKADE"},"t2":{"id":"23436","e":"winstrike","i":"31","l":1,"t":"Winstrike"}},"259854":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1590169800,"link":"homesweethome\/week-5\/nordavind-vs-skade-259854","t1":{"id":"23308","e":"nordavind","i":"6","l":1,"t":"Norda"},"t2":{"id":"41006","e":"skade","i":"20","l":1,"t":"SKADE"}}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Playoff

{"grid":[{"0":"#259855","2":"#259856","4":"#259857","6":"#259858"},{"1":"#259859","5":"#259860"},{"3":"#259861"}],"matches":{"259855":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1590246600,"link":"homesweethome\/week-5\/smash-esports-vs-nordavind-259855","t1":{"id":"40461","e":"smash-esports","i":"25","l":1,"t":"SMASH"},"t2":{"id":"23308","e":"nordavind","i":"6","l":1,"t":"Norda"}},"259856":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1590223800,"link":"homesweethome\/week-5\/secret-vs-syman-gaming-259856","t1":{"id":"43383","e":"secret","i":"25","l":1,"t":"Secret"},"t2":{"id":"22976","e":"syman-gaming","i":"31","l":1,"t":"Syman"}},"259857":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":1590260400,"link":"homesweethome\/week-5\/spirit-vs-forze-259857","t1":{"id":"10785","e":"spirit","i":"3","l":1,"t":"Spirit"},"t2":{"id":"18061","e":"forze","i":"3","l":1,"t":"forZe"}},"259858":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1590234600,"link":"homesweethome\/week-5\/hard-legion-vs-heroic-259858","t1":{"id":"42014","e":"hard-legion","i":"3","l":1,"t":"HL"},"t2":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","l":1,"t":"Heroic"}},"259859":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1590324900,"link":"homesweethome\/week-5\/smash-esports-vs-syman-gaming-259859","t1":{"id":"40461","e":"smash-esports","i":"25","l":1,"t":"SMASH"},"t2":{"id":"22976","e":"syman-gaming","i":"31","l":1,"t":"Syman"}},"259860":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1590335400,"link":"homesweethome\/week-5\/spirit-vs-heroic-259860","t1":{"id":"10785","e":"spirit","i":"3","l":1,"t":"Spirit"},"t2":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","l":1,"t":"Heroic"}},"259861":{"r":"Final","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1590346200,"link":"homesweethome\/week-5\/smash-esports-vs-heroic-259861","t1":{"id":"40461","e":"smash-esports","i":"25","l":1,"t":"SMASH"},"t2":{"id":"10996","e":"heroic","i":"24","l":1,"t":"Heroic"},"nw":"1","nl":"2"}},"money":{"2":"10000","1":"30000"}}

Live ставки

June 1, 2020 01:00 Triumph vs Alcoholics Anonymous
Triumph 1.46 8.13 Alcoholics Anonymous
1st map - winner (incl. overtime) Сделать ставку
Triumph 1.14 5.19 Alcoholics Anonymous
2nd map - winner (incl. overtime) Сделать ставку
Triumph 1.29 3.39 Alcoholics Anonymous
Triumph (-0.5) 1.50 2.48 Alcoholics Anonymous (+0.5)
DreamHack Masters Spring 2020
Playoff, Upper Bracket, Round 1
Матч дня TyLoo 1.21 Beyond 4.19 June 2, 2020 10:00 Сделать ставку

Лучшие прогнозы на матчи CS:GO

Кто
Bets by Boss Premium 95% 21
Live ставки на Dota 2 95% 20
Premium Bets CS:GO 87% 30
Bets by Boss Elite 84% 25
Bets by Boss Private Group 82% 28