Матч дня 1.02 ↓ - 14.86 ↑ DreamHack September 2021
Playoff, Upper Bracket, Round 2
1.02коэффициент RNG Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
CS:GO September 23, 2021 10:00 14.86коэффициент LFO Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

CS:GO турнир Kuvo OneTap Fall 2021

Призовой фонд 3,554

Kuvo OneTap Fall 2021 — турнир от организатора Kuvo TV, в котором примут участие европейские коллективы. В рамках ивента 16 команд в онлайне поборются за призовой фонд в размере 3,000 EUR.

Playoff

{"type":"team","grid":{"0":{"0":"#401339","2":"#401340","4":"#401341","6":"#401342","8":"#401343","10":"#401344","12":"#401345","14":"#401346","17":"#401354","19":"#401355","21":"#401356","23":"#401357"},"1":{"1":"#401347","5":"#401348","9":"#401349","13":"#401350","17":"#401358","19":"#401359","21":"#401360","23":"#401361"},"2":{"3":"#401351","11":"#401352","18":"#401362","22":"#401363"},"3":{"7":"#401353","18":"#401364","22":"#401365"},"6":{"13":"#401368"},"4":{"20":"#401366"},"5":{"20":"#401367"}},"matches":{"401339":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631635200,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/infectednation-vs-sinking-ship-401339","t1":{"id":"5172","e":"infectednation","i":"37","l":1,"t":"iNation"},"t2":{"id":"86572","e":"sinking-ship","i":"25","l":0,"t":"Sinking Ship"}},"401340":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631638800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/portugal-mak-vs-psychoactive-401340","t1":{"id":"80207","e":"portugal-mak","i":"58","l":0,"t":"POR"},"t2":{"id":"44067","e":"psychoactive","i":"37","l":0,"t":"PSYCHO"}},"401341":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1631643000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/shadowzgg-vs-prowince-401341","t1":{"id":"58650","e":"shadowzgg","i":"43","l":1,"t":"ShadowzGG"},"t2":{"id":"22263","e":"prowince","i":"37","l":0,"t":"proWince"}},"401342":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631646000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/4glory-vs-midnight-401342","t1":{"id":"69139","e":"4glory","i":"37","l":1,"t":"4Glory"},"t2":{"id":"80970","e":"midnight","i":"127","l":1,"t":"Midnight"}},"401343":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1631721600,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/immortal-balkans-vs-guerrero-401343","t1":{"id":"78562","e":"immortal-balkans","i":"43","l":1,"t":"Balkans"},"t2":{"id":"86569","e":"guerrero","i":"25","l":0,"t":"GUERRERO"}},"401344":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631725200,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/marten-vs-4glory-youngest-401344","t1":{"id":"78559","e":"marten","i":"43","l":1,"t":"Marten"},"t2":{"id":"86570","e":"4glory-youngest","i":"25","l":0,"t":"4glory Y"}},"401345":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631728800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/young-glorians-vs-bagra-401345","t1":{"id":"83768","e":"young-glorians","i":"25","l":0,"t":"Glorians"},"t2":{"id":"86573","e":"bagra","i":"25","l":0,"t":"Bagra"}},"401346":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1631732400,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/bluejays-vs-jeste-401346","t1":{"id":"10858","e":"bluejays","i":"58","l":1,"t":"BLUEJAYS"},"t2":{"id":"43035","e":"jeste","i":"42","l":0,"t":"JESTE"}},"401347":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1632240000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/infectednation-vs-portugal-mak-401347","t1":{"id":"5172","e":"infectednation","i":"37","l":1,"t":"iNation"},"t2":{"id":"80207","e":"portugal-mak","i":"58","l":0,"t":"POR"}},"401348":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1632252600,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/prowince-vs-4glory-401348","t1":{"id":"22263","e":"prowince","i":"37","l":0,"t":"proWince"},"t2":{"id":"69139","e":"4glory","i":"37","l":1,"t":"4Glory"}},"401349":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1632326400,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/guerrero-vs-marten-401349","t1":{"id":"86569","e":"guerrero","i":"25","l":0,"t":"GUERRERO"},"t2":{"id":"78559","e":"marten","i":"43","l":1,"t":"Marten"}},"401350":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1632334500,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/young-glorians-vs-bluejays-401350","t1":{"id":"83768","e":"young-glorians","i":"25","l":0,"t":"Glorians"},"t2":{"id":"10858","e":"bluejays","i":"58","l":1,"t":"BLUEJAYS"}},"401351":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632927600,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/portugal-mak-vs-4glory-401351","t1":{"id":"80207","e":"portugal-mak","i":"58","l":0,"t":"POR"},"t2":{"id":"69139","e":"4glory","i":"37","l":1,"t":"4Glory"}},"401352":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632938400,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/marten-vs-bluejays-401352","t1":{"id":"78559","e":"marten","i":"43","l":1,"t":"Marten"},"t2":{"id":"10858","e":"bluejays","i":"58","l":1,"t":"BLUEJAYS"}},"401353":{"r":"Upper Bracket, Round 4","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633532400,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401353"},"401354":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1632160800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/sinking-ship-vs-psychoactive-401354","t1":{"id":"86572","e":"sinking-ship","i":"25","l":0,"t":"Sinking Ship"},"t2":{"id":"44067","e":"psychoactive","i":"37","l":0,"t":"PSYCHO"}},"401355":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1631981700,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/shadowzgg-vs-midnight-401355","t1":{"id":"58650","e":"shadowzgg","i":"43","l":1,"t":"ShadowzGG"},"t2":{"id":"80970","e":"midnight","i":"127","l":1,"t":"Midnight"}},"401356":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1632160800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/immortal-balkans-vs-4glory-youngest-401356","t1":{"id":"78562","e":"immortal-balkans","i":"43","l":1,"t":"Balkans"},"t2":{"id":"86570","e":"4glory-youngest","i":"25","l":0,"t":"4glory Y"}},"401357":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1631985300,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/bagra-vs-jeste-401357","t1":{"id":"86573","e":"bagra","i":"25","l":0,"t":"Bagra"},"t2":{"id":"43035","e":"jeste","i":"42","l":0,"t":"JESTE"}},"401358":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632582000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/young-glorians-vs-sinking-ship-401358","t1":{"id":"83768","e":"young-glorians","i":"25","l":0,"t":"Glorians"},"t2":{"id":"86572","e":"sinking-ship","i":"25","l":0,"t":"Sinking Ship"}},"401359":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632592800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/guerrero-vs-midnight-401359","t1":{"id":"86569","e":"guerrero","i":"25","l":0,"t":"GUERRERO"},"t2":{"id":"80970","e":"midnight","i":"127","l":1,"t":"Midnight"}},"401360":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632841200,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/prowince-vs-4glory-youngest-401360","t1":{"id":"22263","e":"prowince","i":"37","l":0,"t":"proWince"},"t2":{"id":"86570","e":"4glory-youngest","i":"25","l":0,"t":"4glory Y"}},"401361":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1632852000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/infectednation-vs-jeste-401361","t1":{"id":"5172","e":"infectednation","i":"37","l":1,"t":"iNation"},"t2":{"id":"43035","e":"jeste","i":"42","l":0,"t":"JESTE"}},"401362":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633186800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401362"},"401363":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633197600,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401363"},"401364":{"r":"Lower Bracket, Round 4","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633446000,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401364"},"401365":{"r":"Lower Bracket, Round 4","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633456800,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401365"},"401366":{"r":"Lower Bracket, Round 5","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633543200,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401366"},"401367":{"r":"Lower Bracket, Round 6","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633791600,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401367","nl":"3"},"401368":{"r":"Final","t1s":"0","t2s":"0","isc":"1","data":1633802400,"link":"kuvo-onetap-fall-2021\/playoff\/tbd-vs-tbd-401368","nw":"1","nl":"2"}},"money":{"3":"592","2":"1185","1":"1777"}}

Расписание матчей Kuvo OneTap Fall 2021

Glorians vs Sinking Ship 2021-09-25 15:00:00
GUERRERO vs Midnight 2021-09-25 18:00:00
proWince vs 4glory Y 2021-09-28 15:00:00
iNation vs JESTE 2021-09-28 18:00:00
POR vs 4Glory 2021-09-29 15:00:00
Marten vs BLUEJAYS 2021-09-29 18:00:00
TBD vs TBD 2021-10-02 15:00:00
TBD vs TBD 2021-10-02 18:00:00
TBD vs TBD 2021-10-05 15:00:00
TBD vs TBD 2021-10-05 18:00:00
TBD vs TBD 2021-10-06 15:00:00
TBD vs TBD 2021-10-06 18:00:00
TBD vs TBD 2021-10-09 15:00:00
TBD vs TBD 2021-10-09 18:00:00

Прошедшие матчи Kuvo OneTap Fall 2021