Матч дня 2.49 ↓ - 1.51 ↑ Battle Of Dawn
Playoff, Lower Bracket, Round 1
2.49коэффициент KG Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 October 16, 2019 05:00 1.51коэффициент CDEC Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир The Bucharest Minor

Призовой фонд 300,000

CN OQ

{"grid":[{"0":"#75731","2":"#75732","4":"#75733","6":"#75734","8":"#75735","10":"#75736","12":"#75737","14":"#75738"},{"1":"#75739","5":"#75740","9":"#75741","13":"#75742"},{"3":"#75743","11":"#75744"},{"7":"#75745"}],"matches":{"75731":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/keen-gaming-vs-flaming-cyborg-75731","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","t":"KG"},"t2":{"id":"23983","e":"flaming-cyborg","i":"4","t":"FC.A"}},"75732":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/ip-vs-deathbringer-75732","t1":{"id":"25689","e":"ip","i":"4","t":"IP"},"t2":{"id":"25772","e":"deathbringer","i":"4","t":"DBG"}},"75733":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1543730193","link":"bucharest-minor\/china-open\/newbee-y-vs-ig-vitality-75733","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","t":"iG.V"}},"75734":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/room310-vs-mgb-75734","t1":{"id":"29635","e":"room310","i":"4","t":"Room310"},"t2":{"id":"25781","e":"mgb","i":"4","t":"MGB"}},"75735":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/serenity-vs-keen-luminous-75735","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","t":"Serenity"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","t":"KGL"}},"75736":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1543730193","link":"bucharest-minor\/china-open\/royal-vs-ftd-club-75736","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","t":"Royal"},"t2":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","t":"FTD"}},"75737":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/ig-vs-winning-gaming-75737","t1":{"id":"6","e":"ig","i":"4","t":"IG"},"t2":{"id":"19395","e":"winning-gaming","i":"4","t":"WG"}},"75738":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543730400","link":"bucharest-minor\/china-open\/team-ever-vs-newbee-75738","t1":{"id":"16751","e":"team-ever","i":"4","t":"EVER.cn"},"t2":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","t":"NewBee"}},"75739":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543735800","link":"bucharest-minor\/china-open\/keen-gaming-vs-ip-75739","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","t":"KG"},"t2":{"id":"25689","e":"ip","i":"4","t":"IP"}},"75740":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543735800","link":"bucharest-minor\/china-open\/ig-vitality-vs-room310-75740","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","t":"iG.V"},"t2":{"id":"29635","e":"room310","i":"4","t":"Room310"}},"75741":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1543735683","link":"bucharest-minor\/china-open\/serenity-vs-ftd-club-75741","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","t":"Serenity"},"t2":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","t":"FTD"}},"75742":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1543735800","link":"bucharest-minor\/china-open\/ig-vs-team-ever-75742","t1":{"id":"6","e":"ig","i":"4","t":"IG"},"t2":{"id":"16751","e":"team-ever","i":"4","t":"EVER.cn"}},"75743":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1543741200","link":"bucharest-minor\/china-open\/keen-gaming-vs-ig-vitality-75743","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","t":"KG"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","t":"iG.V"}},"75744":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1543741200","link":"bucharest-minor\/china-open\/serenity-vs-team-ever-75744","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","t":"Serenity"},"t2":{"id":"16751","e":"team-ever","i":"4","t":"EVER.cn"}},"75745":{"r":"Final","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1543752000","link":"bucharest-minor\/china-open\/keen-gaming-vs-serenity-75745","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","t":"KG"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","t":"Serenity"}}},"money":{"7":"7500","5":"15000","4":"25000","3":"35000","2":"70000","1":"125000"}}

Расписание матчей The Bucharest Minor

Прошедшие матчи The Bucharest Minor

KG счет Serenity 2018-12-02 12:00:00
KG счет iG.V 2018-12-02 09:00:00
Serenity счет EVER 2018-12-02 09:00:00
KG счет IP 2018-12-02 07:30:00
iG.V счет Room310 2018-12-02 07:30:00
IG счет EVER 2018-12-02 07:30:00
Serenity счет FTD 2018-12-02 07:28:00
KG счет FC.A 2018-12-02 06:00:00
IP счет DBG 2018-12-02 06:00:00
Room310 счет MGB 2018-12-02 06:00:00
Serenity счет KGL 2018-12-02 06:00:00
IG счет WG 2018-12-02 06:00:00
EVER счет NewBee 2018-12-02 06:00:00
Newbee.Y счет iG.V 2018-12-02 05:56:00
Royal счет FTD 2018-12-02 05:56:00