Матч дня 1.28 - 3.52 IWO Beijing
Playoff, Upper Bracket, Round 1
1.28коэффициент PSG.LGD Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 January 19, 2022 04:00 3.52коэффициент IG Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир DreamLeague Season 13 OQ

China

China #1

{"grid":[{"0":"#234175","4":"#234176","7":"#234179","15":"#234182","23":"#234187","27":"#234188"},{"0":"#234190","4":"#234191","7":"#234192","11":"#234193","15":"#234194","19":"#234184","23":"#234196","27":"#234197"},{"2":"#234198","9":"#234199","17":"#234200","25":"#234201"},{"5":"#234202","21":"#234203"},{"13":"#234265"}],"matches":{"234175":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574921507","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/leaf-vs-cyclone-234175","t1":{"id":"41956","e":"leaf","i":"4","l":1,"t":"Leaf"},"t2":{"id":"43516","e":"cyclone","i":"4","l":0,"t":"Cyclone"}},"234176":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574920800","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/fighting-gaming-vs-hahahah-234176","t1":{"id":"43517","e":"fighting-gaming","i":"4","l":0,"t":"FG"},"t2":{"id":"43518","e":"hahahah","i":"4","l":0,"t":"HAHAHAH"},"dw":1},"234179":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574921259","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/hush-vs-flower-club-234179","t1":{"id":"42534","e":"hush","i":"4","l":0,"t":"Hush"},"t2":{"id":"41957","e":"flower-club","i":"4","l":1,"t":"Flower"}},"234182":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574920800","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/guns-vs-masker-234182","t1":{"id":"42578","e":"guns","i":"4","l":1,"t":"GUNS"},"t2":{"id":"43519","e":"masker","i":"4","l":0,"t":"Masker"}},"234184":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574921104","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/voyager-vs-dark-knight-234184","t1":{"id":"33428","e":"voyager","i":"4","l":1,"t":"TV"},"t2":{"id":"43521","e":"dark-knight","i":"4","l":0,"t":"DK"}},"234187":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574920800","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/initial-vs-starluck-fly-234187","t1":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"},"t2":{"id":"41883","e":"starluck-fly","i":"4","l":1,"t":"StarLucK.F"}},"234188":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574920370","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/black-knight-vs-aliang-234188","t1":{"id":"41758","e":"black-knight","i":"4","l":1,"t":"B.Knight"},"t2":{"id":"43522","e":"aliang","i":"4","l":0,"t":"Aliang"}},"234190":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574926090","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/lei-vs-cyclone-234190","t1":{"id":"40609","e":"lei","i":"4","l":1,"t":"LEI"},"t2":{"id":"43516","e":"cyclone","i":"4","l":0,"t":"Cyclone"}},"234191":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574925803","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/revenge-gaming-vs-fighting-gaming-234191","t1":{"id":"35282","e":"revenge-gaming","i":"4","l":1,"t":"RvgG"},"t2":{"id":"43517","e":"fighting-gaming","i":"4","l":0,"t":"FG"}},"234192":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574926533","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/keen-gaming-vs-hush-234192","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","l":1,"t":"KG"},"t2":{"id":"42534","e":"hush","i":"4","l":0,"t":"Hush"}},"234193":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574926345","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/you-know-who-vs-keen-luminous-234193","t1":{"id":"42516","e":"you-know-who","i":"4","l":1,"t":"YKW"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"234194":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574926200","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/busy-gaming-vs-guns-234194","t1":{"id":"43520","e":"busy-gaming","i":"4","l":0,"t":"BG"},"t2":{"id":"42578","e":"guns","i":"4","l":1,"t":"GUNS"},"dw":1},"234196":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574926302","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/saint-vs-initial-234196","t1":{"id":"43302","e":"saint","i":"4","l":1,"t":"SAINT"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"234197":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574926538","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/beast-vs-aliang-234197","t1":{"id":"43523","e":"beast","i":"4","l":0,"t":"BEAST"},"t2":{"id":"43522","e":"aliang","i":"4","l":0,"t":"Aliang"}},"234198":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574930842","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/lei-vs-fighting-gaming-234198","t1":{"id":"40609","e":"lei","i":"4","l":1,"t":"LEI"},"t2":{"id":"43517","e":"fighting-gaming","i":"4","l":0,"t":"FG"}},"234199":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574931868","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/keen-gaming-vs-keen-luminous-234199","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","l":1,"t":"KG"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"234200":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1574931600","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/busy-gaming-vs-dark-knight-234200","t1":{"id":"43520","e":"busy-gaming","i":"4","l":0,"t":"BG"},"t2":{"id":"43521","e":"dark-knight","i":"4","l":0,"t":"DK"},"dw":1},"234201":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1574930667","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/initial-vs-aliang-234201","t1":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"},"t2":{"id":"43522","e":"aliang","i":"4","l":0,"t":"Aliang"}},"234202":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1575007620","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/fighting-gaming-vs-keen-luminous-234202","t1":{"id":"43517","e":"fighting-gaming","i":"4","l":0,"t":"FG"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"234203":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1575006840","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/dark-knight-vs-initial-234203","t1":{"id":"43521","e":"dark-knight","i":"4","l":0,"t":"DK"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"234265":{"r":"Final","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1575022073","link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/fighting-gaming-vs-dark-knight-234265","t1":{"id":"43517","e":"fighting-gaming","i":"4","l":0,"t":"FG"},"t2":{"id":"43521","e":"dark-knight","i":"4","l":0,"t":"DK"}}},"money":[]}

China #2

{"grid":[{"0":"#234234","3":"#234236","5":"#234237","7":"#234238","9":"#234239","12":"#234241","15":"#234242","19":"#234245","23":"#234247","27":"#234248"},{"0":"#234250","4":"#234251","8":"#234252","12":"#234253","15":"#234254","19":"#234255","23":"#234256","27":"#234257"},{"2":"#234258","10":"#234259","17":"#234260","25":"#234261"},{"6":"#234262","21":"#234263"},{"14":"#234264"}],"matches":{"234234":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574920800,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/legend-gaming-vs-ig-vitality-234234","t1":{"id":"42560","e":"legend-gaming","i":"4","l":1,"t":"Legend"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"dw":1},"234236":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574920860,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/blaze-vs-longinus-234236","t1":{"id":"41953","e":"blaze","i":"4","l":1,"t":"Blaze"},"t2":{"id":"41955","e":"longinus","i":"4","l":0,"t":"Longn"}},"234237":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574920980,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/the-new-top-vs-vici-gaming-potential-234237","t1":{"id":"42619","e":"the-new-top","i":"4","l":1,"t":"TNT"},"t2":{"id":"4538","e":"vici-gaming-potential","i":"4","l":1,"t":"VG.P"}},"234238":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574920800,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/husky-vs-shenzhen-234238","t1":{"id":"34742","e":"husky","i":"4","l":1,"t":"Husky"},"t2":{"id":"36996","e":"shenzhen","i":"28","l":1,"t":"ShenZhen"},"dw":1},"234239":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574921160,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/ftd-apollo-vs-birds-gaming-234239","t1":{"id":"41853","e":"ftd-apollo","i":"4","l":1,"t":"Apollo"},"t2":{"id":"43525","e":"birds-gaming","i":"4","l":0,"t":"Birds"}},"234241":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574920740,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/aster-aries-vs-guys-234241","t1":{"id":"41854","e":"aster-aries","i":"4","l":1,"t":"Aries"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"234242":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574920800,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/serenity-vs-authentic-234242","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"35151","e":"authentic","i":"4","l":1,"t":"TA"},"dw":1},"234245":{"r":"Round 1","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574920200,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/fire-phoenix-vs-sparking-arrow-gaming-234245","t1":{"id":"40607","e":"fire-phoenix","i":"4","l":1,"t":"F Phx"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"234247":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574920680,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/revive-vs-ocean-234247","t1":{"id":"41303","e":"revive","i":"4","l":1,"t":"Revive"},"t2":{"id":"41954","e":"ocean","i":"4","l":1,"t":"Ocean"}},"234248":{"r":"Round 1","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574920800,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/five-brothers-vs-magician-234248","t1":{"id":"36622","e":"five-brothers","i":"4","l":1,"t":"FB"},"t2":{"id":"40907","e":"magician","i":"4","l":1,"t":"Magician"}},"234250":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574926200,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/typhoon-vs-ig-vitality-234250","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"}},"234251":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574926740,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/blaze-vs-the-new-top-234251","t1":{"id":"41953","e":"blaze","i":"4","l":1,"t":"Blaze"},"t2":{"id":"42619","e":"the-new-top","i":"4","l":1,"t":"TNT"}},"234252":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574926740,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/shenzhen-vs-ftd-apollo-234252","t1":{"id":"36996","e":"shenzhen","i":"28","l":1,"t":"ShenZhen"},"t2":{"id":"41853","e":"ftd-apollo","i":"4","l":1,"t":"Apollo"}},"234253":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574926440,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/psg-lgd-vs-guys-234253","t1":{"id":"3","e":"psg-lgd","i":"4","l":1,"t":"PSG.LGD"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"234254":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574925300,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/sirius-vs-serenity-234254","t1":{"id":"34264","e":"sirius","i":"4","l":1,"t":"Sirius"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"}},"234255":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574925720,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/hero-gaming-vs-sparking-arrow-gaming-234255","t1":{"id":"36967","e":"hero-gaming","i":"4","l":1,"t":"HG"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"234256":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574926680,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/vampire-gaming-vs-revive-234256","t1":{"id":"25931","e":"vampire-gaming","i":"4","l":1,"t":"Vampire"},"t2":{"id":"41303","e":"revive","i":"4","l":1,"t":"Revive"}},"234257":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574925660,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/ehome-immortal-vs-five-brothers-234257","t1":{"id":"18373","e":"ehome-immortal","i":"4","l":1,"t":"EHOME.i"},"t2":{"id":"36622","e":"five-brothers","i":"4","l":1,"t":"FB"}},"234258":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574930580,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/ig-vitality-vs-blaze-234258","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"t2":{"id":"41953","e":"blaze","i":"4","l":1,"t":"Blaze"}},"234259":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574931660,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/ftd-apollo-vs-psg-lgd-234259","t1":{"id":"41853","e":"ftd-apollo","i":"4","l":1,"t":"Apollo"},"t2":{"id":"3","e":"psg-lgd","i":"4","l":1,"t":"PSG.LGD"}},"234260":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":1574930700,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/serenity-vs-sparking-arrow-gaming-234260","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"234261":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":1574931240,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/revive-vs-ehome-immortal-234261","t1":{"id":"41303","e":"revive","i":"4","l":1,"t":"Revive"},"t2":{"id":"18373","e":"ehome-immortal","i":"4","l":1,"t":"EHOME.i"}},"234262":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1575006000,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/blaze-vs-ftd-apollo-234262","t1":{"id":"41953","e":"blaze","i":"4","l":1,"t":"Blaze"},"t2":{"id":"41853","e":"ftd-apollo","i":"4","l":1,"t":"Apollo"}},"234263":{"r":"1\/2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":1575007500,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/sparking-arrow-gaming-vs-revive-234263","t1":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"},"t2":{"id":"41303","e":"revive","i":"4","l":1,"t":"Revive"}},"234264":{"r":"Final","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1575020640,"link":"dreamleague-season-13-open-qualifier\/china\/blaze-vs-revive-234264","t1":{"id":"41953","e":"blaze","i":"4","l":1,"t":"Blaze"},"t2":{"id":"41303","e":"revive","i":"4","l":1,"t":"Revive"}}},"money":[]}

Расписание матчей DreamLeague Season 13 OQ