Матч дня 4.15 - 2.53 FTV League S8
Group Stage, Table
4.15коэффициент Titoone Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 November 30, 2021 19:00 2.53коэффициент CTD Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир ESL One Hamburg 2019 OQ

China

{"grid":[{"0":"#224509","2":"#224510","4":"#224511","6":"#224512","8":"#224513","10":"#224514","12":"#224515","14":"#224516","16":"#224517","18":"#224518","20":"#224519","22":"#224520","24":"#224521","26":"#224522","28":"#224523","30":"#224524"},{"1":"#224525","5":"#224526","9":"#224527","13":"#224528","17":"#224529","21":"#224530","25":"#224531","29":"#224532"},{"3":"#224533","11":"#224534","19":"#224535","27":"#224536"},{"7":"#224537","23":"#224538"}],"matches":{"224509":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569048922","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/trump-gamers-vs-ehome-224509","t1":{"id":"33707","e":"trump-gamers","i":"4","l":1,"t":"TG"},"t2":{"id":"29","e":"ehome","i":"4","l":1,"t":"EHOME"}},"224510":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049857","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/mercenary-vs-serenity-224510","t1":{"id":"40904","e":"mercenary","i":"4","l":1,"t":"M\u0435rcenary"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"}},"224511":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049200","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/serum-vs-look-for-smile-224511","t1":{"id":"40361","e":"serum","i":"4","l":1,"t":"Serum"},"t2":{"id":"40905","e":"look-for-smile","i":"4","l":0,"t":"LFS"}},"224512":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049457","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/guys-vs-hero-gaming-224512","t1":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"},"t2":{"id":"36967","e":"hero-gaming","i":"4","l":1,"t":"HG"}},"224513":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569048791","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/five-brothers-vs-keen-gaming-224513","t1":{"id":"36622","e":"five-brothers","i":"4","l":1,"t":"5bro"},"t2":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","l":1,"t":"KG"}},"224514":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569049200","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/husky-vs-lanpang-224514","t1":{"id":"34742","e":"husky","i":"4","l":1,"t":"Husky"},"t2":{"id":"40906","e":"lanpang","i":"4","l":0,"t":"Lanpang"}},"224515":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569048955","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/shenzhen-vs-light-fitness-squad-224515","t1":{"id":"36996","e":"shenzhen","i":"4","l":1,"t":"ShenZhen"},"t2":{"id":"40908","e":"light-fitness-squad","i":"4","l":0,"t":"LF"}},"224516":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049040","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/magician-vs-ig-224516","t1":{"id":"40907","e":"magician","i":"4","l":0,"t":"Magician"},"t2":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"}},"224517":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569048947","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/luminous-vs-revenge-gaming-224517","t1":{"id":"40909","e":"luminous","i":"4","l":0,"t":"Luminous"},"t2":{"id":"35282","e":"revenge-gaming","i":"4","l":1,"t":"RG"}},"224518":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569049890","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/savage-vs-initial-224518","t1":{"id":"40910","e":"savage","i":"4","l":0,"t":"savage"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"224519":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049287","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/ftd-club-vs-newbee-224519","t1":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","l":1,"t":"FTD"},"t2":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"}},"224520":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049200","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/swan-vector-vs-cdec-gaming-224520","t1":{"id":"40608","e":"swan-vector","i":"4","l":1,"t":"Swan"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}},"224521":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569049206","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/starluck-vs-sincere-224521","t1":{"id":"23243","e":"starluck","i":"4","l":1,"t":"Starluck"},"t2":{"id":"31651","e":"sincere","i":"4","l":1,"t":"Sincere"}},"224522":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049225","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/sirius-vs-eclipse-224522","t1":{"id":"34264","e":"sirius","i":"4","l":1,"t":"Sirius"},"t2":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"}},"224523":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569049200","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/qqqq-vs-newblood-224523","t1":{"id":"40911","e":"qqqq","i":"4","l":0,"t":"QQQQ"},"t2":{"id":"40912","e":"newblood","i":"4","l":0,"t":"Newblood"}},"224524":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569049377","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/vitality-vs-sparking-arrow-gaming-224524","t1":{"id":"40913","e":"vitality","i":"4","l":0,"t":"Vitality"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"224525":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569054600","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/ehome-vs-serenity-224525","t1":{"id":"29","e":"ehome","i":"4","l":1,"t":"EHOME"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"}},"224526":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569054336","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/look-for-smile-vs-hero-gaming-224526","t1":{"id":"40905","e":"look-for-smile","i":"4","l":0,"t":"LFS"},"t2":{"id":"36967","e":"hero-gaming","i":"4","l":1,"t":"HG"}},"224527":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569053799","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/keen-gaming-vs-husky-224527","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","l":1,"t":"KG"},"t2":{"id":"34742","e":"husky","i":"4","l":1,"t":"Husky"}},"224528":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569054640","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/shenzhen-vs-ig-224528","t1":{"id":"36996","e":"shenzhen","i":"4","l":1,"t":"ShenZhen"},"t2":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"}},"224529":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569054600","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/luminous-vs-savage-224529","t1":{"id":"40909","e":"luminous","i":"4","l":0,"t":"Luminous"},"t2":{"id":"40910","e":"savage","i":"4","l":0,"t":"savage"}},"224530":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569054198","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/newbee-vs-cdec-gaming-224530","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}},"224531":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569054600","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/starluck-vs-eclipse-224531","t1":{"id":"23243","e":"starluck","i":"4","l":1,"t":"Starluck"},"t2":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"}},"224532":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569053937","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/qqqq-vs-sparking-arrow-gaming-224532","t1":{"id":"40911","e":"qqqq","i":"4","l":0,"t":"QQQQ"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"224533":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1569135437","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/ehome-vs-hero-gaming-224533","t1":{"id":"29","e":"ehome","i":"4","l":1,"t":"EHOME"},"t2":{"id":"36967","e":"hero-gaming","i":"4","l":1,"t":"HG"}},"224534":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569135698","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/keen-gaming-vs-ig-224534","t1":{"id":"18325","e":"keen-gaming","i":"4","l":1,"t":"KG"},"t2":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"}},"224535":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569135600","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/luminous-vs-cdec-gaming-224535","t1":{"id":"40909","e":"luminous","i":"4","l":0,"t":"Luminous"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}},"224536":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1569135657","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/eclipse-vs-sparking-arrow-gaming-224536","t1":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}},"224537":{"r":"1\/2","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1569140739","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/ehome-vs-ig-224537","t1":{"id":"29","e":"ehome","i":"4","l":1,"t":"EHOME"},"t2":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"}},"224538":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1569139931","link":"esl-one-hamburg-2019-open-qualifier\/china\/cdec-gaming-vs-sparking-arrow-gaming-224538","t1":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"},"t2":{"id":"40898","e":"sparking-arrow-gaming","i":"4","l":1,"t":"SAG"}}},"money":[]}

Расписание матчей ESL One Hamburg 2019 OQ