Матч дня 4.15 - 2.53 FTV League S8
Group Stage, Table
4.15коэффициент Titoone Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 November 30, 2021 19:00 2.53коэффициент CTD Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир Feng Ye Professional S1

Призовой фонд 7,199

Playoff

{"grid":{"0":{"0":"#85592","2":"#85593","4":"#85594","6":"#85595","8":"#85596","10":"#85597","12":"#85598","14":"#85599","17":"#85607","19":"#85608","21":"#85609","23":"#85610"},"1":{"1":"#85600","5":"#85601","9":"#85602","13":"#85603","17":"#85611","19":"#85612","21":"#85613","23":"#85614"},"2":{"3":"#85604","11":"#85605","18":"#85615","22":"#85616"},"3":{"7":"#85606","18":"#85617","22":"#85618"},"6":{"13":"#85621"},"4":{"20":"#85619"},"5":{"20":"#85620"}},"matches":{"85592":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1554613200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/newbee-y-vs-ig.x-85592","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"23472","e":"ig.x","i":"25","l":1,"t":"IG.X"}},"85593":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1554627266","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/initial-vs-trump-gamers-85593","t1":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":0,"t":"Initial"},"t2":{"id":"33707","e":"trump-gamers","i":"4","l":1,"t":"Trump Gamers"}},"85594":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1554636900","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/team-x-china-vs-flaming-cyborg-85594","t1":{"id":"31027","e":"team-x-china","i":"4","l":1,"t":"Team X"},"t2":{"id":"23983","e":"flaming-cyborg","i":"4","l":1,"t":"FC.A"}},"85595":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554699600","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/taichi-gaming-vs-tsg-jzone-85595","t1":{"id":"23428","e":"taichi-gaming","i":"4","l":1,"t":"Taichi"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"}},"85596":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1554710400","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/nb-buff-vs-vampire-gaming-85596","t1":{"id":"29225","e":"nb-buff","i":"4","l":1,"t":"NB.BUFF"},"t2":{"id":"25931","e":"vampire-gaming","i":"4","l":1,"t":"Vampire"}},"85597":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554721200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/sincere-vs-max-85597","t1":{"id":"31651","e":"sincere","i":"4","l":1,"t":"sincere"},"t2":{"id":"13281","e":"max","i":"4","l":1,"t":"MAX"}},"85598":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1554786000","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/quanten-sprung-vs-ig-vitality-85598","t1":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"}},"85599":{"r":"Upper Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1554796800","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/darkat-vs-keen-luminous-85599","t1":{"id":"33875","e":"darkat","i":"4","l":1,"t":"Darkat"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"85600":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1554958800","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/newbee-y-vs-initial-85600","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":0,"t":"Initial"}},"85601":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554969600","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/team-x-china-vs-tsg-jzone-85601","t1":{"id":"31027","e":"team-x-china","i":"4","l":1,"t":"Team X"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"}},"85602":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554980400","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/nb-buff-vs-max-85602","t1":{"id":"29225","e":"nb-buff","i":"4","l":1,"t":"NB.BUFF"},"t2":{"id":"13281","e":"max","i":"4","l":1,"t":"MAX"}},"85603":{"r":"Upper Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1555045200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/quanten-sprung-vs-darkat-85603","t1":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"},"t2":{"id":"33875","e":"darkat","i":"4","l":1,"t":"Darkat"}},"85604":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1555131441","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/newbee-y-vs-tsg-jzone-85604","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"}},"85605":{"r":"Upper Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1555218000","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/max-vs-quanten-sprung-85605","t1":{"id":"13281","e":"max","i":"4","l":1,"t":"MAX"},"t2":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"}},"85606":{"r":"Upper Bracket, Round 4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1555327200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/newbee-y-vs-quanten-sprung-85606","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"}},"85607":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1554807600","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/ig.x-vs-trump-gamers-85607","t1":{"id":"23472","e":"ig.x","i":"25","l":1,"t":"IG.X"},"t2":{"id":"33707","e":"trump-gamers","i":"4","l":1,"t":"Trump Gamers"},"nl":"13"},"85608":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554883200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/flaming-cyborg-vs-taichi-gaming-85608","t1":{"id":"23983","e":"flaming-cyborg","i":"4","l":1,"t":"FC.A"},"t2":{"id":"23428","e":"taichi-gaming","i":"4","l":1,"t":"Taichi"},"nl":"13"},"85609":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1554872388","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/vampire-gaming-vs-sincere-85609","t1":{"id":"25931","e":"vampire-gaming","i":"4","l":1,"t":"Vampire"},"t2":{"id":"31651","e":"sincere","i":"4","l":1,"t":"sincere"},"nl":"13"},"85610":{"r":"Lower Bracket, Round 1","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1554897600","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/ig-vitality-vs-keen-luminous-85610","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"},"nl":"13"},"85611":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1555055951","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/team-x-china-vs-ig.x-85611","t1":{"id":"31027","e":"team-x-china","i":"4","l":1,"t":"Team X"},"t2":{"id":"23472","e":"ig.x","i":"25","l":1,"t":"IG.X"},"nl":"9"},"85612":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1555066393","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/initial-vs-taichi-gaming-85612","t1":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":0,"t":"Initial"},"t2":{"id":"23428","e":"taichi-gaming","i":"4","l":1,"t":"Taichi"},"nl":"9"},"85613":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1555144800","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/darkat-vs-sincere-85613","t1":{"id":"33875","e":"darkat","i":"4","l":1,"t":"Darkat"},"t2":{"id":"31651","e":"sincere","i":"4","l":1,"t":"sincere"},"nl":"9"},"85614":{"r":"Lower Bracket, Round 2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1555153200","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/nb-buff-vs-ig-vitality-85614","t1":{"id":"29225","e":"nb-buff","i":"4","l":1,"t":"NB.BUFF"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"nl":"9"},"85615":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1555228800","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/ig.x-vs-initial-85615","t1":{"id":"23472","e":"ig.x","i":"25","l":1,"t":"IG.X"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":0,"t":"Initial"},"nl":"7"},"85616":{"r":"Lower Bracket, Round 3","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1555239600","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/darkat-vs-ig-vitality-85616","t1":{"id":"33875","e":"darkat","i":"4","l":1,"t":"Darkat"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"nl":"7"},"85617":{"r":"Lower Bracket, Round 4","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1555304400","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/max-vs-ig.x-85617","t1":{"id":"13281","e":"max","i":"4","l":1,"t":"MAX"},"t2":{"id":"23472","e":"ig.x","i":"25","l":1,"t":"IG.X"},"nl":"5"},"85618":{"r":"Lower Bracket, Round 4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1555316400","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/tsg-jzone-vs-ig-vitality-85618","t1":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"nl":"5"},"85619":{"r":"Lower Bracket, Round 5","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1555390800","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/max-vs-tsg-jzone-85619","t1":{"id":"13281","e":"max","i":"4","l":1,"t":"MAX"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"},"nl":"4"},"85620":{"r":"Lower Bracket, Round 6","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1555401249","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/quanten-sprung-vs-tsg-jzone-85620","t1":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG."},"nl":"3"},"85621":{"r":"Final","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1555412400","link":"feng-ye-professional-season-1\/playoff\/newbee-y-vs-tsg-jzone-85621","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"32941","e":"tsg-jzone","i":"4","l":1,"t":"TSG-JZONE"},"nw":"1","nl":"2"}},"money":{"3":"1440","2":"2160","1":"3600"}}

Расписание матчей Feng Ye Professional S1

Прошедшие матчи Feng Ye Professional S1

Newbee.Y счет TSG. 2019-04-16 11:00:00
QS счет TSG. 2019-04-16 07:54:00
MAX счет TSG. 2019-04-16 05:00:00
Newbee.Y счет QS 2019-04-15 11:20:00
TSG. счет iG.V 2019-04-15 08:20:00
MAX счет IG.X 2019-04-15 05:00:00
Darkat счет iG.V 2019-04-14 11:00:00
IG.X счет Initial 2019-04-14 08:00:00
MAX счет QS 2019-04-14 05:00:00
NB.BUFF счет iG.V 2019-04-13 11:00:00
Darkat счет Sincere 2019-04-13 08:40:00
Newbee.Y счет TSG. 2019-04-13 04:57:00
Initial счет Taichi 2019-04-12 10:53:00
Team X счет IG.X 2019-04-12 07:59:00
QS счет Darkat 2019-04-12 05:00:00
NB.BUFF счет MAX 2019-04-11 11:00:00
Team X счет TSG. 2019-04-11 08:00:00
Newbee.Y счет Initial 2019-04-11 05:00:00
iG.V счет KGL 2019-04-10 12:00:00
FC.A счет Taichi 2019-04-10 08:00:00