Матч дня 1.54 ↓ - 1.54 D2CL 2021 S6
Group Stage, Table
1.54коэффициент CIS Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 December 8, 2021 15:00 1.54коэффициент Hydra Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир The International 2019 - OQ

China #1

{"grid":[{"0":"#217941","2":"#217942","4":"#217943","6":"#217944","8":"#217945","10":"#217946","12":"#217947","14":"#217948","16":"#217949","18":"#217950","20":"#217951","22":"#217952","24":"#217953","26":"#217954","28":"#217955","30":"#217956"},{"1":"#217957","5":"#217958","9":"#217959","13":"#217960","17":"#217961","21":"#217962","25":"#217963","29":"#217964"},{"3":"#217965","11":"#217966","19":"#217967","27":"#217968"},{"7":"#217969","23":"#217970"}],"matches":{"217941":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562147666","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/typhoon-vs-wolfz-217941","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"14951","e":"wolfz","i":"4","l":0,"t":"Wolf.Z"}},"217942":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562147497","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/initial-vs-epoch-217942","t1":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"},"t2":{"id":"34760","e":"epoch","i":"4","l":1,"t":"EPOCH"}},"217943":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148017","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/ig-vs-destiny.cn-217943","t1":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"},"t2":{"id":"35608","e":"destiny.cn","i":"4","l":1,"t":"Destiny"}},"217944":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/quanten-sprung-vs-batman-family-217944","t1":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"},"t2":{"id":"36994","e":"batman-family","i":"4","l":0,"t":"BF"}},"217945":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/wolfling-vs-hs.cn-217945","t1":{"id":"37006","e":"wolfling","i":"4","l":0,"t":"WOLFLING"},"t2":{"id":"37004","e":"hs.cn","i":"4","l":0,"t":"HS\u6218\u961f"}},"217946":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562147518","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/newbee-vs-ba5tard-217946","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"37003","e":"ba5tard","i":"4","l":0,"t":"Ba5tard"}},"217947":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562147727","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/serenity-vs-gases-217947","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"37007","e":"gases","i":"4","l":0,"t":"Gases"}},"217948":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148061","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/a4-vs-poseidon-esport-217948","t1":{"id":"35254","e":"a4","i":"4","l":0,"t":"A4"},"t2":{"id":"36969","e":"poseidon-esport","i":"4","l":1,"t":"Poseidon.cn"}},"217949":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/guys-vs-shenzhen-217949","t1":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"},"t2":{"id":"36996","e":"shenzhen","i":"4","l":0,"t":"ShenZhen"}},"217950":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/wolf.cn-vs-ig-vitality-217950","t1":{"id":"35623","e":"wolf.cn","i":"4","l":1,"t":"WOLF"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"}},"217951":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562149653","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/royal-vs-ame.cn-217951","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"},"t2":{"id":"37001","e":"ame.cn","i":"4","l":0,"t":"AME\u4eb2\u7239\u56e2"}},"217952":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/keen-luminous-vs-taichi-gaming-217952","t1":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"},"t2":{"id":"23428","e":"taichi-gaming","i":"4","l":1,"t":"Taichi"}},"217953":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/eclipse-vs-600cn-217953","t1":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"},"t2":{"id":"36999","e":"600cn","i":"4","l":0,"t":"\u5b9b\u5e73\u5357\u8def600\u53f7"}},"217954":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562147706","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/together-vs-cdec-gaming-217954","t1":{"id":"37005","e":"together","i":"4","l":0,"t":"Together"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}},"217955":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562147400","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/newbee-y-vs-team-solid-217955","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"36990","e":"team-solid","i":"4","l":1,"t":"TS"}},"217956":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562148000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/ehome-immortal-vs-death-squad-217956","t1":{"id":"18373","e":"ehome-immortal","i":"4","l":1,"t":"EHOME.i"},"t2":{"id":"35017","e":"death-squad","i":"4","l":1,"t":"DS"}},"217957":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562154906","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/typhoon-vs-epoch-217957","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"34760","e":"epoch","i":"4","l":1,"t":"EPOCH"}},"217958":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562155200","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/ig-vs-quanten-sprung-217958","t1":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"},"t2":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"}},"217959":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562155324","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/wolfling-vs-newbee-217959","t1":{"id":"37006","e":"wolfling","i":"4","l":0,"t":"WOLFLING"},"t2":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"}},"217960":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562154767","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/serenity-vs-a4-217960","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"35254","e":"a4","i":"4","l":0,"t":"A4"}},"217961":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562155200","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/guys-vs-ig-vitality-217961","t1":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"},"t2":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"}},"217962":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562154680","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/royal-vs-taichi-gaming-217962","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"},"t2":{"id":"23428","e":"taichi-gaming","i":"4","l":1,"t":"Taichi"}},"217963":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562154651","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/eclipse-vs-cdec-gaming-217963","t1":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}},"217964":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562154910","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/newbee-y-vs-death-squad-217964","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"35017","e":"death-squad","i":"4","l":1,"t":"DS"}},"217965":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562215957","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/typhoon-vs-ig-217965","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"}},"217966":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1562215886","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/newbee-vs-serenity-217966","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"}},"217967":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1562216342","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/guys-vs-royal-217967","t1":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"},"t2":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"}},"217968":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562215902","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/cdec-gaming-vs-newbee-y-217968","t1":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"},"t2":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"}},"217969":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562231201","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/ig-vs-serenity-217969","t1":{"id":"6","e":"ig","i":"4","l":1,"t":"IG"},"t2":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"}},"217970":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562229622","link":"international-2019-open-qualifier\/china-1\/royal-vs-cdec-gaming-217970","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"},"t2":{"id":"4127","e":"cdec-gaming","i":"4","l":1,"t":"CDEC"}}},"money":[]}

Расписание матчей The International 2019 - OQ

Прошедшие матчи The International 2019 - OQ

IG счет Serenity 2019-07-04 09:06:00
Royal счет CDEC 2019-07-04 08:40:00
GUYS счет Royal 2019-07-04 04:59:00
Typhoon счет IG 2019-07-04 04:52:00
NewBee счет Serenity 2019-07-04 04:51:00
CDEC счет Newbee.Y 2019-07-04 04:51:00
WOLFLING счет NewBee 2019-07-03 12:02:00
IG счет QS 2019-07-03 12:00:00
GUYS счет iG.V 2019-07-03 12:00:00
Typhoon счет EPOCH 2019-07-03 11:55:00
Newbee.Y счет DS 2019-07-03 11:55:00
Serenity счет A4 2019-07-03 11:52:00
Royal счет Taichi 2019-07-03 11:51:00
ECL счет CDEC 2019-07-03 11:50:00
Royal счет AME亲爹团 2019-07-03 10:27:00
A4 счет Poseidon.cn 2019-07-03 10:01:00
IG счет Destiny 2019-07-03 10:00:00
QS счет BF 2019-07-03 10:00:00
WOLFLING счет HS战队 2019-07-03 10:00:00
GUYS счет SZ 2019-07-03 10:00:00
Ошибки на Рошане и безыдейная игра. Как NAVI проиграли первый матч в новом составе Дебют оказался неубедительным. «Старичкам» надо собраться Читать

Live ставки

December 8, 2021 05:00 Ragdoll vs InterActive Philippines
Ragdoll 1.25 3.70 InterActive Philippines
Ragdoll 1.25 3.70 InterActive Philippines
Correct map score Сделать ставку
Ragdoll 14.29 1.25 InterActive Philippines
Map 3 - Kill maker Сделать ставку
Ragdoll 1.53 2.40 InterActive Philippines
December 8, 2021 06:00 Neptune Gaming vs LBZS
Neptune Gaming 14.29 1.25 LBZS
Neptune Gaming 3.70 1.25 LBZS
Neptune Gaming 3.70 1.25 LBZS
Map 2 - Total kills odd/even Сделать ставку
Neptune Gaming 1.87 1.87 LBZS
D2CL 2021 S6
Group Stage, Table
Матч дня CIS 1.54 Hydra 1.54 December 8, 2021 15:00 Сделать ставку

Лучшие прогнозы на матчи Dota 2

Кто
Bets by Boss 95% 21
Live Bets on Dota 2 95% 20
Катавасия в Dota 2 95% 19
Bets by Boss Elite 94% 17
Premium Bets CS:GO 84% 19