Матч дня 3.14 - 1.34 CDA League
Season, Table
3.14коэффициент Aster Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях
Dota 2 April 9, 2020 11:00 1.34коэффициент VG Сделать ставку ставки на
киберспорт
на лучших
условиях

Dota 2 турнир The International 2019 - OQ

China #2

{"grid":[{"0":"#217971","2":"#217972","4":"#217973","6":"#217974","8":"#217975","10":"#217976","12":"#217977","14":"#217978","16":"#217979","18":"#217980","20":"#217981","22":"#217982","24":"#217983","26":"#217984","28":"#217985","30":"#217986"},{"1":"#217987","5":"#217988","9":"#217989","13":"#217990","17":"#217991","21":"#217992","25":"#217993","29":"#217994"},{"3":"#217995","11":"#217996","19":"#217997","27":"#217998"},{"7":"#217999","23":"#218000"}],"matches":{"217971":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320316","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/serenity-vs-hero-gaming-217971","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"36967","e":"hero-gaming","i":"4","l":0,"t":"HG"}},"217972":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/j-j-b-cn-vs-quanten-sprung-217972","t1":{"id":"36982","e":"j-j-b-cn","i":"4","l":0,"t":"J-J-B.\u5730\u7cbe\u4e00\u5bb6"},"t2":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"}},"217973":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/kgp.3rd-vs-ehome-immortal-217973","t1":{"id":"37732","e":"kgp.3rd","i":"4","l":0,"t":"KGP.3rd"},"t2":{"id":"18373","e":"ehome-immortal","i":"4","l":1,"t":"EHOME.i"}},"217974":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320988","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/wolfling-vs-initial-217974","t1":{"id":"37006","e":"wolfling","i":"4","l":0,"t":"WOLFLING"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"217975":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320315","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/typhoon-vs-fluid-217975","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"37733","e":"fluid","i":"4","l":0,"t":"fluid"}},"217976":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320562","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ftd-club-vs-xenophile-217976","t1":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","l":1,"t":"FTD"},"t2":{"id":"37734","e":"xenophile","i":"4","l":0,"t":"Xenophile"}},"217977":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320425","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/newbee-y-vs-wolf.cn-217977","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"35623","e":"wolf.cn","i":"4","l":1,"t":"WOLF"}},"217978":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/destiny.cn-vs-guys-217978","t1":{"id":"35608","e":"destiny.cn","i":"4","l":1,"t":"Destiny"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"217979":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320310","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ig-vitality-vs-together-217979","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"t2":{"id":"37005","e":"together","i":"4","l":0,"t":"Together"}},"217980":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/aster-aquarius-vs-eclipse-217980","t1":{"id":"34759","e":"aster-aquarius","i":"4","l":1,"t":"Aster.A"},"t2":{"id":"15128","e":"eclipse","i":"4","l":1,"t":"ECL"}},"217981":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320529","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/newbee-vs-hs.cn-217981","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"37004","e":"hs.cn","i":"4","l":0,"t":"HS\u6218\u961f"}},"217982":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/shank-vs-koushuji-217982","t1":{"id":"37735","e":"shank","i":"4","l":0,"t":"Shank"},"t2":{"id":"37736","e":"koushuji","i":"4","l":0,"t":"Koushuji"}},"217983":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320199","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/team-solid-vs-batman-family-217983","t1":{"id":"36990","e":"team-solid","i":"4","l":1,"t":"TS"},"t2":{"id":"36994","e":"batman-family","i":"4","l":0,"t":"BF"}},"217984":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/viper-vs-keen-luminous-217984","t1":{"id":"37737","e":"viper","i":"4","l":1,"t":"Viper"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"217985":{"r":"1\/16","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562320301","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/royal-vs-team-ever-217985","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"},"t2":{"id":"16751","e":"team-ever","i":"4","l":1,"t":"EVER"}},"217986":{"r":"1\/16","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562320800","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/tier5-cn-vs-gases-217986","t1":{"id":"37739","e":"tier5-cn","i":"4","l":0,"t":"\u51cf\u80a5\u53c8\u51cf\u80a5"},"t2":{"id":"37007","e":"gases","i":"4","l":0,"t":"Gases"}},"217987":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562327114","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/serenity-vs-quanten-sprung-217987","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"23439","e":"quanten-sprung","i":"4","l":1,"t":"QS"}},"217988":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562327477","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ehome-immortal-vs-initial-217988","t1":{"id":"18373","e":"ehome-immortal","i":"4","l":1,"t":"EHOME.i"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"217989":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562327676","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/typhoon-vs-ftd-club-217989","t1":{"id":"35281","e":"typhoon","i":"4","l":1,"t":"Typhoon"},"t2":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","l":1,"t":"FTD"}},"217990":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562327584","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/newbee-y-vs-guys-217990","t1":{"id":"4145","e":"newbee-y","i":"4","l":1,"t":"Newbee.Y"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"217991":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562328000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ig-vitality-vs-aster-aquarius-217991","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"t2":{"id":"34759","e":"aster-aquarius","i":"4","l":1,"t":"Aster.A"}},"217992":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562327367","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/newbee-vs-koushuji-217992","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"37736","e":"koushuji","i":"4","l":0,"t":"Koushuji"}},"217993":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"1","isc":"2","data":"1562328000","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/batman-family-vs-keen-luminous-217993","t1":{"id":"36994","e":"batman-family","i":"4","l":0,"t":"BF"},"t2":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"}},"217994":{"r":"1\/8","t1s":"1","t2s":"0","isc":"2","data":"1562327242","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/royal-vs-gases-217994","t1":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"},"t2":{"id":"37007","e":"gases","i":"4","l":0,"t":"Gases"}},"217995":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":"1562388906","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/serenity-vs-initial-217995","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"33876","e":"initial","i":"4","l":1,"t":"Initial"}},"217996":{"r":"1\/4","t1s":"1","t2s":"2","isc":"2","data":"1562389058","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ftd-club-vs-guys-217996","t1":{"id":"5462","e":"ftd-club","i":"4","l":1,"t":"FTD"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"217997":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562389016","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/ig-vitality-vs-newbee-217997","t1":{"id":"6273","e":"ig-vitality","i":"4","l":1,"t":"iG.V"},"t2":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"}},"217998":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":"1562389019","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/keen-luminous-vs-royal-217998","t1":{"id":"18324","e":"keen-luminous","i":"4","l":1,"t":"KGL"},"t2":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"}},"217999":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1562403043","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/serenity-vs-guys-217999","t1":{"id":"18299","e":"serenity","i":"4","l":1,"t":"Serenity"},"t2":{"id":"35256","e":"guys","i":"4","l":1,"t":"GUYS"}},"218000":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"1","isc":"2","data":"1562399931","link":"international-2019-open-qualifier\/china-2\/newbee-vs-royal-218000","t1":{"id":"3805","e":"newbee","i":"4","l":1,"t":"NewBee"},"t2":{"id":"3420","e":"royal","i":"4","l":1,"t":"Royal"}}},"money":[]}

Расписание матчей The International 2019 - OQ

Прошедшие матчи The International 2019 - OQ

Serenity счет GUYS 2019-07-06 08:50:00
NewBee счет Royal 2019-07-06 07:58:00
FTD счет GUYS 2019-07-06 04:57:00
iG.V счет NewBee 2019-07-06 04:56:00
KGL счет Royal 2019-07-06 04:56:00
Serenity счет Initial 2019-07-06 04:55:00
iG.V счет Aster.A 2019-07-05 12:00:00
BF счет KGL 2019-07-05 12:00:00
Typhoon счет FTD 2019-07-05 11:54:00
Newbee.Y счет GUYS 2019-07-05 11:53:00
EHOME.i счет Initial 2019-07-05 11:51:00
NewBee счет Koushuji 2019-07-05 11:49:00
Royal счет Gases 2019-07-05 11:47:00
Serenity счет QS 2019-07-05 11:45:00
WOLFLING счет Initial 2019-07-05 10:03:00
J-J-B.地精一家 счет QS 2019-07-05 10:00:00
KGP.3rd счет EHOME.i 2019-07-05 10:00:00
Destiny счет GUYS 2019-07-05 10:00:00
Aster.A счет ECL 2019-07-05 10:00:00
Shank счет Koushuji 2019-07-05 10:00:00