CS:GO tournament EPL S4

Prize Pool 20,000

General information

Prize Pool

1 kogutos 11,000
2 NXS 5,000
3 Viperio 3,000
4 1PIN 1,000