Dobby

Dobby Oleg Verechshagin
Kazakhstan

dob1k, Dobby
100%

Recent Dobby matches

Hero Result Team Tournament KDA
Vengeful Spirit Lose
December 23, 2023 12:00
PA
vs NP
Winline Insight S4, Playoff 3 / 10 / 2
Vengeful Spirit Win
December 23, 2023 12:00
PA
vs NP
Winline Insight S4, Playoff 2 / 5 / 13
Tusk Win
December 22, 2023 14:59
PA
vs NSE
Winline Insight S4, Playoff 3 / 12 / 34
Shadow Demon Win
December 22, 2023 14:59
PA
vs NSE
Winline Insight S4, Playoff 3 / 6 / 25
Phoenix Lose
December 1, 2023 10:59
PA
vs NSE
Winline Insight S4, Group Stage 0 / 7 / 3
Tusk Win
December 1, 2023 10:59
PA
vs NSE
Winline Insight S4, Group Stage 4 / 7 / 19
Warlock Lose
December 1, 2023 10:59
PA
vs NSE
Winline Insight S4, Group Stage 0 / 16 / 6
Treant Protector Lose
November 26, 2023 14:02
PA
vs MT
Winline Insight S4, Group Stage 2 / 3 / 3
Grimstroke Lose
November 19, 2023 14:47
PA
vs Sibe
Winline Insight S4, Group Stage 1 / 6 / 3
Phoenix Lose
November 19, 2023 14:47
PA
vs Sibe
Winline Insight S4, Group Stage 2 / 6 / 15
Treant Protector Win
November 17, 2023 11:59
PA
vs lvlUP
Winline Insight S4, Group Stage 1 / 11 / 18
Pugna Win
November 17, 2023 11:59
PA
vs lvlUP
Winline Insight S4, Group Stage 1 / 4 / 21
Ancient Apparition Lose
November 17, 2023 11:59
PA
vs lvlUP
Winline Insight S4, Group Stage 1 / 7 / 5
Pugna Lose
November 10, 2023 10:58
PA
vs WB
Winline Insight S4, Group Stage 3 / 11 / 16
Ancient Apparition Lose
November 10, 2023 10:58
PA
vs WB
Winline Insight S4, Group Stage 1 / 7 / 9

Dobby Top Heroes

Hero Matches Winrate KDA Last Hit Deny GPM XPM