Hearthstone tournament Copa America 2016 Season 2

Prize Pool 5,000

General information

Prize Pool

1 APXvoid 15Points 2,000
2 Loxodontes 10Points 1,200
3 Snail 5Points 600
4 Coreia 5Points 400
5 Sudaka 2Points 200
5 DiegoDias 2Points 200
5 MarthStrike 2Points 200
5 GR2 2Points 200

Upcoming Copa America 2016 Season 2 matches

Copa America 2016 Season 2 recent matches

APXvoid show Loxodontes 2016-05-01 23:00:00 Copa America 2016 Season 2
Coreia show Snail 2016-05-01 22:00:00 Copa America 2016 Season 2
Snail show Loxodontes 2016-05-01 21:00:00 Copa America 2016 Season 2
APXvoid show Coreia 2016-05-01 18:00:00 Copa America 2016 Season 2
DiegoDias show Coreia 2016-05-01 00:00:00 Copa America 2016 Season 2
Loxodontes show GR2 2016-04-30 23:00:00 Copa America 2016 Season 2
MarthStrike show Snail 2016-04-30 21:20:00 Copa America 2016 Season 2
Sudaka show APXvoid 2016-04-30 20:00:00 Copa America 2016 Season 2

Copa America 2016 Season 2 Teams

Coreia Vinicius Pupo
Snail
Sudaka Ezequiel Giuzzi
APXvoid Jacob Coen
DiegoDias Diego Dias
MarthStrike
GR2
Loxodontes