Seiko

Seiko Linh Nguyen
Germany

Seiko

Seiko Upcoming matches

Seiko Top Deck

Deck Matches Winrate

Seiko Achievements

Date Tournament Place Prize
March 27, 2022 00:00 Grandmasters 2022 S1 EU 3 place 1,500
March 27, 2022 00:00 Grandmasters 2022 S1 EU 5 place 1,650
March 27, 2022 00:00 Grandmasters 2022 S1 EU 2 place 2,650
March 27, 2022 00:00 Grandmasters 2022 S1 EU 13 place 650
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 5 place 1,500
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 5 place 1,500
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 5 place 1,500
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 1 place 3,000
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 13 place 500
October 10, 2021 00:00 Grandmasters 2021 S2 EMEA 5 place 1,500