General information

Prize Pool

1 Firebat 100,000
2 Tiddler 50,000
3 DTwo 15,000
3 Kranich 15,000
5 Kaor 7,500
5 Kolento 7,500
5 StrifeCro 7,500
5 Tarei 7,500
9 lvxiaobu 5,000
9 Numberguy 5,000
9 Qiruo 5,000
9 RunAndGun 5,000
13 FrozenIce 5,000
13 GreenSheep 5,000
13 RenieHouR 5,000
13 tom60229 5,000

Upcoming World Championship 2014 matches

World Championship 2014 recent matches

Tiddler show Firebat 2014-11-08 22:00:00 World Championship 2014
Firebat show DTwo 2014-11-08 21:00:00 World Championship 2014
Tiddler show Kranich 2014-11-08 20:00:00 World Championship 2014
StrifeCro show DTwo 2014-11-08 19:00:00 World Championship 2014
Kaor show Firebat 2014-11-08 18:00:00 World Championship 2014
Kranich show Kolento 2014-11-08 17:00:00 World Championship 2014
Tiddler show Tarei 2014-11-08 16:00:00 World Championship 2014
Kolento show RunAndGun 2014-11-05 20:00:00 World Championship 2014
RunAndGun show FrozenIce 2014-11-05 19:00:00 World Championship 2014
StrifeCro show Kolento 2014-11-05 18:00:00 World Championship 2014
FrozenIce show Kolento 2014-11-05 17:00:00 World Championship 2014
RunAndGun show StrifeCro 2014-11-05 16:00:00 World Championship 2014
Firebat show Qiruo 2014-11-04 20:00:00 World Championship 2014
Qiruo show GreenSheep 2014-11-04 19:00:00 World Championship 2014
Firebat show Kranich 2014-11-04 18:00:00 World Championship 2014
GreenSheep show Kranich 2014-11-04 17:00:00 World Championship 2014
Qiruo show Firebat 2014-11-04 16:00:00 World Championship 2014
lvxiaobu show Tarei 2014-11-03 20:00:00 World Championship 2014
Tarei show RenieHouR 2014-11-03 19:00:00 World Championship 2014
Kaor show lvxiaobu 2014-11-03 18:00:00 World Championship 2014

World Championship 2014 Teams

tom60229 Wei Lin Chen
Tiddler Xieyu Wang
FrozenIce Shih-Kuang Chu
DTwo Daniel Ikuta
Firebat James Kostesich
Numberguy Filip Samuelsen
RenieHouR Jung-Hwan Lee
lvxiaobu Lin Yuan
GreenSheep James Luo
Kranich Hak-jun Baek
Qiruo Jiahui Wang
Tarei Jeffrey Liu
StrifeCro Cong Shu
Kolento Aleksandr Malsh
RunAndGun Zhang Licheng
Kaor