Akia

Akia Lee Yong-jin
Korea, Republic of

Akia

Akia Upcoming matches

Recent Akia matches

Hero Result Team Tournament KDA
Alistar Lose
August 17, 2023 09:00
TB
vs CFO
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 9 / 10
Alistar Lose
August 17, 2023 09:00
TB
vs CFO
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 5 / 4
Rakan Lose
August 17, 2023 09:00
TB
vs CFO
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 3 / 2
Alistar Lose
August 11, 2023 09:00
TB
vs BYG
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 7 / 7
Nautilus Lose
August 11, 2023 09:00
TB
vs BYG
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 8 / 1
Rell Lose
August 11, 2023 09:00
TB
vs BYG
PCS 2023 Summer, Playoff 0 / 8 / 5
Rell Lose
July 30, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 0 / 8 / 11
Rakan Lose
July 30, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 0 / 6 / 11
Blitzcrank Lose
July 30, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 0 / 4 / 9
Rakan Win
July 20, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 1 / 1 / 24
Braum Win
July 20, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 0 / 0 / 9
Rakan Win
July 20, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Playoff 1 / 5 / 18
Blitzcrank Win
July 17, 2023 07:00
TB
vs DW
LCO 2023 Split 2, Playoff 4 / 1 / 10
Rakan Win
July 17, 2023 07:00
TB
vs DW
LCO 2023 Split 2, Playoff 1 / 3 / 14
Blitzcrank Win
July 12, 2023 08:00
TB
vs CHF
LCO 2023 Split 2, Group Stage 0 / 5 / 16

Akia Top Deck

Deck Matches Winrate