JIQIREN

JIQIREN Yansong Wei
China

Jiqiren, CCjiqiren

Recent JIQIREN matches

JIQIREN Maps Statistics

Map Matches Winrate