Overwatch турнир Flash Ops Experimental

Призовой фонд 24,000

Flash Ops Experimental Card Creator Cup — турнир, организованный Blizzard, проходящий при поддержке VARENA. Совокупный призовой фонд ивента составит 24,000 USD.

EMEA

{"type":"team","grid":[{"0":"#418880","2":"#418881","4":"#418882","6":"#418883","8":"#418884","10":"#418885","12":"#418886","14":"#418887"},{"1":"#418888","5":"#418889","9":"#418890","13":"#418891"},{"3":"#418892","11":"#418893"},{"7":"#418894"}],"matches":{"418880":{"r":"1\/8","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639239600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/trqsttheprocess-vs-assassins-weed-esport-418880","t1":{"id":"88572","e":"trqsttheprocess","i":"25","l":0,"t":"TTP"},"t2":{"id":"88554","e":"assassins-weed-esport","i":"25","l":0,"t":"AWE"},"dw":1,"nl":"9"},"418881":{"r":"1\/8","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639239600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/bengal-tigers-vs-kiseki-no-sedai-418881","t1":{"id":"88566","e":"bengal-tigers","i":"25","l":0,"t":"BT"},"t2":{"id":"87307","e":"kiseki-no-sedai","i":"25","l":0,"t":"KNS"},"dw":1,"nl":"9"},"418882":{"r":"1\/8","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639240200,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/kebab69-vs-nom-de-lequipe-418882","t1":{"id":"88575","e":"kebab69","i":"25","l":0,"t":"Kebab69"},"t2":{"id":"88556","e":"nom-de-lequipe","i":"25","l":0,"t":"NDL"},"dw":1,"nl":"9"},"418883":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639238400,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/rus-deadlifting-gang-vs-unbroken-eu-418883","t1":{"id":"88557","e":"rus-deadlifting-gang","i":"25","l":0,"t":"RDG"},"t2":{"id":"88567","e":"unbroken-eu","i":"25","l":0,"t":"Unbroken"},"dw":1,"nl":"9"},"418884":{"r":"1\/8","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639238400,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/srpeakcheck-vs-kevsters-left-ball-418884","t1":{"id":"88559","e":"srpeakcheck","i":"25","l":0,"t":"SPC"},"t2":{"id":"88568","e":"kevsters-left-ball","i":"25","l":0,"t":"KLB"},"dw":1,"nl":"9"},"418885":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639239600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/regen-eu-vs-riyadh-spitfire-418885","t1":{"id":"88573","e":"regen-eu","i":"25","l":0,"t":"Regen EU"},"t2":{"id":"88560","e":"riyadh-spitfire","i":"25","l":0,"t":"RSF"},"dw":1,"nl":"9"},"418886":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639239600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/killer-esports-vs-baguette-418886","t1":{"id":"88574","e":"killer-esports","i":"25","l":0,"t":"Killer"},"t2":{"id":"88562","e":"baguette","i":"25","l":0,"t":"Baguette"},"dw":1,"nl":"9"},"418887":{"r":"1\/8","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639238400,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/altera-nightshade-vs-iladies-418887","t1":{"id":"88565","e":"altera-nightshade","i":"25","l":0,"t":"AN"},"t2":{"id":"88563","e":"iladies","i":"25","l":0,"t":"iLadies"},"dw":1,"nl":"9"},"418888":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639317600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/trqsttheprocess-vs-bengal-tigers-418888","t1":{"id":"88572","e":"trqsttheprocess","i":"25","l":0,"t":"TTP"},"t2":{"id":"88566","e":"bengal-tigers","i":"25","l":0,"t":"BT"},"dw":1,"nl":"5"},"418889":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639317600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/kebab69-vs-unbroken-eu-418889","t1":{"id":"88575","e":"kebab69","i":"25","l":0,"t":"Kebab69"},"t2":{"id":"88567","e":"unbroken-eu","i":"25","l":0,"t":"Unbroken"},"dw":1,"nl":"5"},"418890":{"r":"1\/4","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639317600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/srpeakcheck-vs-riyadh-spitfire-418890","t1":{"id":"88559","e":"srpeakcheck","i":"25","l":0,"t":"SPC"},"t2":{"id":"88560","e":"riyadh-spitfire","i":"25","l":0,"t":"RSF"},"dw":1,"nl":"5"},"418891":{"r":"1\/4","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639317600,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/baguette-vs-iladies-418891","t1":{"id":"88562","e":"baguette","i":"25","l":0,"t":"Baguette"},"t2":{"id":"88563","e":"iladies","i":"25","l":0,"t":"iLadies"},"dw":1,"nl":"5"},"418892":{"r":"1\/2","t1s":"2","t2s":"0","isc":"2","data":1639321200,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/trqsttheprocess-vs-kebab69-418892","t1":{"id":"88572","e":"trqsttheprocess","i":"25","l":0,"t":"TTP"},"t2":{"id":"88575","e":"kebab69","i":"25","l":0,"t":"Kebab69"},"dw":1,"nl":"3"},"418893":{"r":"1\/2","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639321200,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/riyadh-spitfire-vs-baguette-418893","t1":{"id":"88560","e":"riyadh-spitfire","i":"25","l":0,"t":"RSF"},"t2":{"id":"88562","e":"baguette","i":"25","l":0,"t":"Baguette"},"dw":1,"nl":"3"},"418894":{"r":"Final","t1s":"0","t2s":"2","isc":"2","data":1639324800,"link":"flash-ops-experimental-card-creator-cup\/emea\/trqsttheprocess-vs-baguette-418894","t1":{"id":"88572","e":"trqsttheprocess","i":"25","l":0,"t":"TTP"},"t2":{"id":"88562","e":"baguette","i":"25","l":0,"t":"Baguette"},"dw":1,"nw":"1","nl":"2"}},"money":{"2":"2500","1":"4500"}}